Personal

Kyrkoherde
Prosten Torbjörn Sjöberg 
Telefon: 0125-506 07
torbjorn.sjoberg@svenskakyrkan.se
(Tjänstefria dagar: i regel måndagar och tisdagar)

Komminister
Peter Fransson, tel 0125-504 04
peter.fransson@svenskakyrkan.se

Organist
Martin Riessen
Telefon: 0125-240 51
martin.riessen@svenskakyrkan.se

Församlingspedagog med diakonalt ansvar
Lena Almne (vik.)

Barnskötare
Lena Almne
Telefon: 0125-504 50
lena.almne@svenskakyrkan.se

Kyrkväktare Östra Husby:
Sandra Lindberg
Telefon: 0125-240 52
sandra.lindberg@svenskakyrkan.se

Kyrkväktare Häradshammar:
Göran Walterhed
Telefon: 0125-700 18
goran.walterhed@svenskakyrkan.se

Kyrkväktare Jonsberg:
Marcus Andersson
Telefon: 0125-311 51
marcus.l.andersson@svenskakyrkan.se

Kyrkväktare Östra Ny och Rönö:
Roberth Zitman
Telefon: 0125-101 01
roberth.zitman@svenskakyrkan.se

Församlingsexpeditionen:
Assistent Ann-Cathrin Tersmeden
Telefon: 0125-500 25