Kyrkogårdar - skötsel

Taxa och gravskötselalternativ 2021

(en möjlighet för den som inte själv kan sköta sin grav)

Alternativ 1 – endast skötsel
Enplatsgrav/urngrav 375 kr
Flerplatsgrav 590 kr

Alternativ 2 – sommarplantering och skötsel
Enplatsgrav/urngrav 485 kr
Flerplatsgrav 750 kr

Alternativ 3 – plantering, skötsel, gravsmyckning Alla Helgonshelgen
Enplatsgrav/urngrav 565 kr
Flerplatsgrav 835 kr

Alternativ 4 – endast gräsklippning
Enkel/dubbelgrav 200 kr