Dop

Dags för dop?

I dopet talar Gud till oss: Du är mitt älskade barn, du är min utvalda!
Genom dopet blir vi medlemmar i Kristi världsvida kyrka som Svenska kyrkan är en del av. Dopet är början på ett äventyr i att följa Jesus, Världens ljus, och ge hans kärlek vidare!

Vad och hur?

Här kan du läsa mer om dopet
Här kan du läsa mer om dopgudstjänsten, hur ett dop går till

När och var?

I vårt pastorat kan du ha en dopgudstjänst i någon av våra kyrkor – Östra Husby, Häradshammar, Jonsberg, Östra Ny och Rönö.
Det går också bra att ha dop hemma. (Vill du ha dop i Mauritzbergs slottskapell måste du boka det särskilt)
På lördagar har vi följande doptider: 11.00, 14.00 eller 16.00
På söndagar kan man ha dop i samband med att det är gudstjänst i respektive kyrka.

Vill du ha fest och kalas efteråt?

Inga problem – du kan boka någon av våra samlingslokaler med välutrustade kök utan kostnad.
Gyllingegården i Östra Husby (ca 70 platser)
Hemgården i Jonsberg (ca 50 platser)

Dopsamtal

När dopet är bokat kommer dopprästen höra av sig för ett samtal där vi talar om dopet, planerar gudstjänsten med psalmer, musik och vem eller vilka som skall medverka ytterligare. Oftast sker det 1-2 veckor före dopet.

Faddrar?

Har ni tänkt att ha fadder till barnet? Faddern är en förebild Tänk då på att faddern själv måste vara döpt för att kunna vara fadder. Är den tilltänkta faddern inte döpt men vill bli döpt – skriv det när du bokar!

Döpas som vuxen?

Många döps som vuxna i Svenska kyrkan – här kan du läsa mer

Redo att boka?

Kontakta: ostravikbolandets.pastorat@svenskakyrkan.se