Rönö kyrka

Rönö kyrka

Kyrkan är byggd 1642. Altarskåpet är från 1400-talet. Lillklockan är gjuten för ett ryskt nunnekloster. Det vackra votivskeppet är från 1720.
 
Kyrkoherde
Fredrik Hollertz 0125-506 07

Kyrkväktare
Roberth Zitman 0125-101 01