Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Östra Husby kyrka

Östra Husby kyrka

Kyrkan är byggd 1809. Altartavlan har Per Hörberg gjort. Triumfkrucifixet är från 1300-talet. Kyrkan har en förnämlig orgel, byggd av Gustaf Andersson 1825.

Kyrkoherde
Prosten Torbjörn Sjöberg 0125-506 07

Kyrkan
0125-505 69

Gyllingegården
0125-504 50

Kyrkväktare
Johan Nilsson  0125-240 52 
(Bostad 0125-500 83)

Organist
Martin Riessen 0125-240 51