Östra Husby kyrka

Östra Husby kyrka

Kyrkan är byggd 1809. Altartavlan har Per Hörberg gjort. Triumfkrucifixet är från 1300-talet. Kyrkan har en förnämlig orgel, byggd av Gustaf Andersson 1825.

Kyrkoherde
Fredrik Hollertz 0125-506 07

Gyllingegården 0125-504 50

Kyrkväktare
Sandra Lindberg 0125-240 52

Organist
Martin Riessen 0125-240 51