Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Häradshammar kyrka

Häradshammars kyrka

Kyrkan är byggd 1806. Altartavlan är gjord av Per Hörberg gjort. Schiörlinorgel från 1821 ombyggd av Nordström 1862.
 
Kyrkoherde
Prosten Torbjörn Sjöberg  0125-506 07

Kyrksalen
0125-700 18
 
Kyrkväktare
Göran Walterhed 0125-700 18
Bostad (0125-700 92)
 
Organist
Martin Riessen 0125-240 51