Häradshammar kyrka

Häradshammars kyrka

Kyrkan är byggd 1806. Altartavlan är gjord av Per Hörberg gjort. Schiörlinorgel från 1821 ombyggd av Nordström 1862.
 
Kyrkoherde
Fredrik Hollertz 0125-506 07

Kyrksalen
0125-700 18
 
Kyrkväktare
Göran Walterhed 0125-700 18
 
Organist
Martin Riessen 0125-240 51