Funderar i katedralen
Foto: Royne Mercurio

Linköpings domkyrkopastorat

Åtta församlingar i Linköping

För tro, gemenskap och allas lika värde

Jag är med i Svenska kyrkan för att jag tror på Gud och vill vara en del av gemenskapen. Jag är stolt över att tillhöra ett sammanhang där alla människor är välkomna och alla är lika mycket värda. / Eva Fremred

För att jag får hjälpa till

Jag hjälper Catharina i Domkyrkan med att dela ut psalmböcker. Och sen är jag med i Solskensgruppen i Tomaskyrkan. Där trivs jag. / Charlie