Fisk och bröd

Vuxna

Mötesplatser för gemenskap, fördjupning, samtal och engagemang.

Kyrkans liv handlar om tro. I tro samlas församlingen till bön och gudstjänst och dessutom mängder av andra olika aktiviteter. Men tron är inte bara ord utan också liv. Blir tron bara en teori får den inget genomslag i våra liv. Tro och liv hör ihop.

Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta, säger Jesus.

I Landeryds församling vill vi ge utrymme och möjlighet för många att finna tron på Jesus Kristus, och att utvecklas som kristna. Kyrka är vi tillsammans - och just nu på distans!

Välkommen med tankar och synpunkter!

Gemenskap

Promenadcafé, stickcafé, fredagskör, psalmträff, resor, kyrkkaffe och annat vi gör tillsammans

TillTro

Katekumenat, cirklar, grupper, vandringar och föredrag

Samtal

Dela livet i grupp eller enskilt.

Vill du engagera dig?

Gör något för Gud, för församlingen, för människor nära eller långt borta.

Mötesplatser

Församlingen erbjuder normalt flera typer av mötesplatser med både gemenskap och fördjupning. Klicka på någon av rubrikerna ovan eller hämta en folder i någon av våra kyrkor.