Predikstolen

Predikstolen byggdes 1745 av en träkonstnär från Norrköping, Nils /Niclas Österbom, 1702-1776. Han har snidat och karvat bilderna i hårt lövträ och sedan monterat dem på en stomme av furu.Österbom tillverkade omkring 16 predikstolar under sin levnad. Predikstolen i Linköpings domkyrka anses som hans förnämsta verk. (Den tidigare predikstolen, utförd 1605 av "Påvel snickare", hade ansetts för liten och otidsenlig.)

Predikstolen är gjord av furu och lövträ. Runt hela predikstolen finns bilder som illustrerar olika berättelser i Bibeln. Kanske du känner igen berättelsen om Jakob som lägger sig att sova i öknen med en sten till huvudkudde och som drömmer att himlen öppnar sig, en stege sänks ner och Guds änglar klättrar uppför och nerför stegen. Han drömmer också att Herren Gud står mitt framför honom och säger: Var inte rädd! Jag ska vara med dig så länge du lever. Jakob var en av de tre patriarkerna. De andra bilderna föreställer hur Jakoblångt senare i livet kämpar med en okänd (Gud själv), Adam och Eva, Ängeln Gabriel kommer till Maria,Maria besöker sin släkting Elisabet (mor till Johannes döparen), de tre stjärntydarna (vise männen) besöker Betlehem samt Abraham och Sara får besök av tre främlingar som förutsäger Isaks födelse.

Skulpturgrupperna med de tre kvinnorna visar tron, hoppet, kärleken.

Predikstolen används nästan varje söndag.