Halvårsavstämning Projekt: Hållbar utveckling 2019/2020

Grupp 3

Projektets mål är att barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra och att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Vi vill stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation och uppmuntra att vi tillsammans arbetar för ekologisk och social hållbarhet.

Genom projektet ges barnen möjlighet att utveckla:

förståelse för vattnets kretslopp, förmåga att fungera enskilt och i grupp och samarbeta, förmåga att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar, fantasi och föreställningsförmåga, motorik och koordinationsförmåga, förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman, respekt och förståelse för de mänskliga rättigheterna och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, drama, rörelse, sång, musik och dans.

Andra områden som inte erbjuds i projektet finns i den övriga verksamheten.

Vilket förändrat kunnande ser vi?

Vi har genom att visa filmer om vattnets kretslopp, bildspel med händelser som ägt rum i projektet föregående år, dansat till vattenmusik, teater samt diskussioner gett barnen möjlighet att reflektera ensamma och i grupp, vad vatten är, vikten av att ta hand om vårt vatten och tillgången till rent vatten.

Vi kan se att barnen har en förståelse  och är förtrogna med ämnet vatten. De använder begrepp som vattenmolekyler, vattenånga, kretslopp, is och regn. Fakta som barnen tagit till sig är att mycket av det skräp som hamnar i hav och andra vattendrag kommer från det människor slänger i naturen. Barnen har idéer om att göra maskiner som renar våra hav, att använda håvar och båtar med kran som plockar upp skräpet. De har en förståelse om att alla inte har tillgång till rent vatten och att många får gå långt för att hämta det. Barnen tycker att man ska dela med sig av sitt vatten så att ingen behöver dricka smutsigt vatten, för det kan man bli sjuk av. Barnen har en livlig fantasi och det har vi sett b.la. när de fick uppgiften att tillsammans lösa problemet vad vi kunde göra om allt vatten försvann. En lösning var att trolla alla mördarsniglar till vatten, en annan lösning var att bygga en maskin som förvandlar mjöl till vatten.