Vindflöjlarna

Vindflöjlarna på Domkyrkans tak på östra sidan är 7 meter höga och väger c:a 600 kg/st.