Bön

Ber du också? Det är du i så fall inte ensam om.

Enligt den världsomfattande livsåskådnings-undersökningen World Values Survey ber hälften av Sveriges befolkning – ofta eller ibland – tillsammans eller enskilt.

Några människor ber till Gud eller en högre makt, andra riktar inte sin bön till något definierat högre väsen. Platsen för bön varierar. En del ber på bussen, på ett café, i fullt dagsljus eller i skydd av nattens mörker. Andra ber i kyrkor, moskéer eller tempel.

Men inget sätt att be är mer rätt eller bättre än något annat. Du kan be när, var och hur du vill.

Så får bönen plats mitt i vardagen

Anders Facks delar med sig av 4 tips på bön i vardagen.

Vad betyder bön för dig?

Vi har frågat Johan, Lena, Elisabeth, Saad och Jona vad bönen betyder för dem.

Hör du mig Gud?

Det är en fråga som många ställt. Läs Catharina Helmerssons tankar om när vi upplever att Gud inte svarar.

Ljusbäraren fyller 50 år

För 50 år sen invigdes den första ljusbäraren i Uppsala domkyrka. Martin Lönnebo som stod bakom initiativet berättar hur det hela startade.

Vi behöver inte vara bättre än Jesus

Bönen var central för Jesus under påskveckan. Prästen Jonny Karlsson tittar på påsken genom bönens ögon.

Läs mer om bön på Kyrkipedia

På Kyrkipediasidorna kan du läsa mer om bön och om Frälsarkransen. Där finns också andra artiklar om kyrkan och kristen tro.