Bön

Ber du också? Det är du i så fall inte ensam om.

Enligt den världsomfattande livsåskådnings-undersökningen World Values Survey ber hälften av Sveriges befolkning – ofta eller ibland – tillsammans eller enskilt.

Några människor ber till Gud eller en högre makt, andra riktar inte sin bön till något definierat högre väsen. Platsen för bön varierar. En del ber på bussen, på ett café, i fullt dagsljus eller i skydd av nattens mörker. Andra ber i kyrkor, moskéer eller tempel.

Men inget sätt att be är mer rätt eller bättre än något annat. Du kan be när, var och hur du vill.

Läs mer om bön på Kyrkipedia

På Kyrkipediasidorna kan du läsa mer om bön och om Frälsarkransen. Där finns också andra artiklar om kyrkan och kristen tro.