Foto: Anna Westerling

Ung ledare Tannefors kyrka

Att vara Ung Ledare i Tannefors kyrka

Vi är ett gäng med ett tiotal unga ledare på olika steg i ledarutbildningen.

Men vi vill gärna bli fler!

Att bli ung ledare betyder att man vill vara med och ta ansvar i Tannefors kyrka. Det gör du genom att finnas med i verksamheten och jobba i team. Då får du  omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken!

Detta kommer du delta i:

Du är med på Kickoff i början på varje läsår

Du ingår i gudstjänstgrupp en gång/månad

Du ska ha utvecklingssamtal en gång/termin

Du är med på SKU:möte 1 ggr/månad (tisdagar)

Du finns med på de projekt som ni tillsammans i ledarteamet beslutar om
(tex ungdomskvällar och Beat)

Övriga frivilliga uppgifter med särskilda policys är:

Ledare i konfirmandgrupp

Ledare i ungdomsgrupp

Ingå i ledarteamet kring "Projektet Beat"

Arrangemang som församlingen är delaktig i.

 

Välkommen du som är döpt och konfirmerad!

Ung ledare-utbildningen är under ca tre år.

Det börjar med en Steg 1-utbildning i pastoratet. Då går man igenom grundläggande saker som har med tystnadsplikt, andakt, lek och värderingar att göra.

Sedan följer fyra utbildningshelger på Gransnäs ungdomsgård (ca en utbildning /termin)

Sista utbildningen heter Friare och genomförs i Vadstena det år du fyller 18 år.

Utbildningarna är helt gratis för dig och samtidigt får du en gedigen diplomerad ledarskapsutbildning som kan komma att betyda en hel del för ditt CV i framtiden.

 

När du går utbildningen medför det också ansvar i Tannefors kyrka. Det är genom att finnas i verksamheten och jobba i team som du får omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken!

 

De ungdomar som har gått hela ledarskapsutbildningskursen får möjlighet att åka med på en resa på höstlovet för att ytterligare fördjupa och stärka sitt engagemang i församlingen.

Olika ungdomsprojekt i Tannefors Kyrka

Kick-off 2018

Fredagen den 31 augusti till lördagen den 1 september åkte församlingens nyblivna och lite äldre unga ledare och SKU:s styrelse till Vårdnäs stiftsgård för att ha en Kickoff inför det nya läsåret 2018 - 2019. Vi åkte iväg i ösregn men kom hem i sol :-D

Tema var ”Att bygga församling” och mycket av det vi gjorde hade som syfte att vi skulle lära känna varandra, arbeta ihop som team och också fundera på hur våra olika gåvor kan komplettera varandra. Ungdomarna fick måla och fundera kring vad som behövs för att bygga församling i Tannefors och hur det kan se ut om 5 år.

Vi gick igenom höstens schema, olika policys och alla fick önska de uppdrag man ville ha just nu

Vi var 18 st som följde med och det blev ett väldigt roligt, innehållsrikt och spännande dygn och vi fylldes av hopp inför framtiden