Engagera dig - frivilliguppdrag

Vi vill vara många som är med och engagerar oss ideellt i Domkyrkoförsamlingen.

Vill du engagera dig ideellt i domkyrkoförsamlingen?

Det finns många möjligheter att engagera dig som till exempel
katedralvärd, textläsare, dopvärd, kaffevärd, vardagsvärd i församlingshemmet.

Kontakt
Elisabeth Nilsen, präst i Linköpings domkyrkoförsamling
013-30 37 05, elisabeth.nilsen@svenskakyrkan.se

Överallt där saker görs med kärlek och medmänsklig värme är Gud närvarande. Att engagera sig ideellt är ett sätt att sprida kärleken i världen och i din närhet. Det spelar ingen roll hur mycket eller hur lite man engagerar sig. Viktigast är att glädjen står i fokus. Vi vill vara många som är med och engagerar oss ideellt i Domkyrkoförsamlingen. Det är vi som tillsammans är församlingen och därför är alla viktiga och värdefulla för helheten.

Att engagera sig ideellt innebär att du gör det av fri vilja, på fri tid och utan ekonomisk ersättning. Däremot får du mycket annat. Du blir del av en större gemenskap, du kanske får nya vänner och att göra något för någon annan känns oftast väldigt bra.
Se Volontärbyråns filmklipp

I Domkyrkoförsamlingen finns en del färdiga uppgifter att gå in i t.ex. delta i internationella gruppen, vara ledare i olika grupper för barn och unga, fixa med kyrkkaffe m.m. Du kanske har egna tankar och idéer om vad du vill göra. Man kan engagera sig vid något enstaka tillfälle eller ha ett regelbundet uppdrag.