Begravning

Om du förlorar någon som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Vissa saker omfattar alla – oavsett religiös tillhörighet

I Linköping ansvarar Svenska kyrkan för begravningsverksamheten på uppdrag av staten. I ansvaret ingår bland annat att tillhandahålla gravplatser och ansvara för transporten av avlidna. Så är det oavsett om personen hade en tro eller ej och oavsett vilken religion hen eventuellt hörde till.

När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

Kostnader för en begravning

Kostnaderna för en begravning hämtas ofta från två eller tre olika håll – från begravningsavgiften och dödsboet, samt från kyrkoavgiften om den döda personen var medlem i Svenska kyrkan.

Kyrkoavgift och begravningsavgift

Den som är medlem i Svenska kyrkan, dvs kyrkotillhörig, betalar en kyrkoavgift och får då en kostnadsfri begravningsgudstjänst med präst och kyrkomusiker. Väl anpassade lokaler för minnesstund finns också att boka kostnadsfritt i de flesta av våra kyrkor.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten. Du kan också läsa om vad som händer före och efter begravningen.

Begravningsgudstjänst

Begravningen är för många platsen för att sätta punkt. Resan på jorden i tid och rum behöver få ett avslut. När vi inte längre kan göra det vi önskar för en älskad får vi överlämna för att kunna gå vidare.

Våra kyrkor och kapell

Här kan ni se bilder på våra kyrkor och kapell samt lokaler för minnesstund.

Ceremoniplatser utomhus

Nu erbjuder vi ceremoniplatser utomhus. Platserna har utrymme för grupper upp till 30 sittplatser, och obegränsat antal stående under bar himmel.

Bårtäcken i våra kyrkor och kapell

De flesta av våra kyrkor har egna bårtäcken som finns att låna utan kostnad.

Urnbegravning

Att välja begravningsakt med urna i stället för kista kan ibland göra att det blir mer flexibelt när det gäller plats och tidpunkt för begravningen.

Begravningspsalmer

Här hittar du ett urval av psalmer som ofta förekommer vid begravningar.

Mina önskemål

Hur vill du att din egen begravning ska se ut, den dag det är dags? Skriv gärna ner dina önskemål eller berätta om dem för någon, så att dina närmaste vet hur du vill ha det och vad du tycker är viktigt.

Gravskick

Jordbegravning eller kremering? Egen grav eller aska som sprids? Många berättar för sina anhöriga om hur och var de vill bli begravda i framtiden. Om en avliden person inte har berättat, eller lämnat några önskemål efter sig, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning.

En vattenkanna som vattnar blommor på en kyrkogård.

Att ansvara för en grav

En eller flera närstående brukar ta på sig ansvaret för en gravplats. De får ansvar för en så kallad gravrätt och de kallas för gravrättsinnehavare.

Välja gravsten

Att välja gravsten är inte alltid så lätt. Vad som avgör vilket val man till sist gör är högst privat, baserat på känsla, kunskap och ekonomi. Vi vill gärna öka kunskapen om vilka alternativ som finns till att köpa nytt.

Linköpings domkyrkopastorat

Nio församlingar i Linköping

Personligt & traditionellt - ett sista farväl i kyrkan

En fotobok om begravning i Svenska kyrkan. Här kan du se bilder på hur en begravning kan se ut i alla kyrkor och kapell som hör till Linköpings domkyrkopastorat.

Griftegårdsverksamheten

Linköpings domkyrkopastorat ansvarar för Linköpings centrala griftegårdar, griftegården i Lilla Aska och kyrkogården i Landeryd.

Ett stort fång med rosa blommor vid en gravsten.

Svenska kyrkan har inte skickat ut brev om registrering eller ändring av gravrättsinnehavare

Kanske har du de senaste dagarna fått ett brev med ett erbjudande om att mot en kostnad få hjälp att byta gravrättsinnehavare för en grav. Då vill vi göra dig uppmärksam på att detta inte är ett erbjudande från Svenska kyrkan och att vi heller inte har tillhandahållit några adressuppgifter i samband med utskicket.

Svenska kyrkan har inte skickat ut ett brev med erbjudande om tvätt av gravsten

Kanske har du de senaste dagarna fått ett erbjudande i din brevlåda om tvätt av gravsten? Då vill vi göra dig uppmärksam på att detta inte är ett erbjudande från Svenska kyrkan och att vi heller inte har tillhandahållit några adressuppgifter i samband med utskicket.

Kyrkoavgiften skapar möjligheter

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en medlemsavgift, också kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften beslutas av kyrkofullmäktige i den lokala församlingen/pastoratet och finansierar den lokala församlingens verksamheter. En liten del av kyrkoavgiften går till stiftet och den nationella nivån i Svenska kyrkan som har i uppdrag att främja och stödja den lokala nivån.

Om inspelad musik i kyrkan

När det gäller streamad eller nerladdad musik (tex Spotify, Itunes, Youtube mm) vid t ex förrättningar (dop, bröllop, begravning) så finns ingen tjänst som Svenska kyrkan kan använda då gudstjänster och förrättningar är offentliga. Spotify och iTunes är endast lagligt att framföra vid privata små tillställningar.

Begravningsombud

Svenska kyrkan har i uppdrag från svenska staten att ansvara för begravningsverksamheten. Ett uppdrag som omfattar alla som bor Sverige, det vill säga även dem som inte tillhör Svenska kyrkan. För att ta tillvara dessa personers intressen utser länsstyrelserna begravningsombud.

Kontakta oss

Griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se

Hos griftegårdsexpeditionen kan du boka borgerlig begravning och även få svar på frågor som gäller gravplatser, gravskick eller gravskötsel. Har du funderingar kring kyrklig begravning är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen nedan.

Pastorsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013-30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Hos pastorsexpeditionen kan du boka dop, vigsel och kyrklig begravning, samt lokal för t.ex. dopkaffe och minnesstund. Om du har frågor om dop, konfirmation, vigsel eller begravning och vill samtala med präst så kan du kontakta din församling. 

Besöksadress

Ågatan 40 i centrala Linköping