Linköpings domkyrkopastorat

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Gravskick

En av de frågor som kommer när en nära anhörig avlider är vilken form av gravsättning man ska välja.


Kistgrav

Kistgravar med plats för två kistor ovanpå eller bredvid varandra finns på samtliga våra begravningsplatser. 

Urngrav

Urngravar för gravsättning av en eller flera askurnor finns på samtliga begravningsplatser. De anhöriga deltar oftast vid gravsättning.

Både kistgravar och urngravar upplåts med gravrätt som gäller i 25 år  och kan därefter förnyas mot en avgift.

Kolumbariet

Kolumbariet på Linköpings centrala griftegårdar är ett alternativ till urngraven; en sluten nisch i en mur för maximalt fyra askurnor. De avlidnas namn kan graveras på en platta som fästs på nischens lucka. Plats i kolumbariet, som ligger i anslutning till Uppståndelsens kapell, upplåts med gravrätt i 25 år och kan därefter förnyas mot en avgift. Begravningslagen reglerar var askurnan placeras när gravrätten löper ut.

Minneslund

Minneslunden är ett gemensamt, anonymt gravområde där askor utan urnor grävs ner av personalen, utan att de anhöriga deltar eller får vetskap om den exakta platsen. Minneslunden har en gemensam smyckningsplats.

Asklund och askgravlund

Asklunden i Lilla Aska och askgravlundarna i Lilla Aska och i Landeryd kan vara ett alternativ till minneslundens anonymitet. Dessa är gemensamma gravområden för nedgrävning av aska i urna. De anhöriga är välkomna att delta vid sänkningen.  Den avlidnas namn graveras på en namnbricka som monteras på den gemensamma gravvården. Ingen skötsel eller andra åtaganden, endast  kostnaden för brickan med det ingraverade namnet, urnan och skötseln av den gemensamma gravanordningen.