Gravskick

En av de frågor som kommer när en nära anhörig avlider är vilken form av gravsättning man ska välja.

Kistgrav

Kistgravar med plats för två kistor ovanpå eller bredvid varandra finns på samtliga våra begravningsplatser. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravvård och plantera på gravplatsen samt ansvarar för dess skötsel.

Kistgravkvarter Centrala griftegårdarna

Urngrav

Urngravar för gravsättning av en eller flera askurnor finns på samtliga våra begravningsplatser. De anhöriga deltar oftast vid gravsättning. Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravvård och plantera på gravplatsen samt ansvarar för dess skötsel.

Både kistgravar och urngravar upplåtes med gravrätt som gäller i 25 år  och kan därefter förnyas mot en ny avgift.

Urngravar Lilla Aska

Minneslund

Minneslundar är ett gemensamt, anonymt gravområde där askurnor av lättförgängligt material gravsätts av personalen utan att läget markeras. Eftersom en minneslund ska förbli anonym är det inte tillåtet för anhöriga att delta då askan grävs ner i jorden. Minneslunden har en gemensam smyckningsplats där anhöriga får smycka med snittblommor i griftegårdens vaser och gravljus på särskilt anvisad plats. Upplåtes utan gravrätt. 

Minneslund Lilla Aska

Askgravplats

På Norra centrala griftegården finns en askgravplats avsedd för gravsättning av askurna. Här finns möjlighet att gravsätta en eller flera askurnor. Som anhörig har du en fast plats att besöka men behöver inte ta ansvar för någon gravskötsel. Här gäller strikta restriktioner gällande gravanordning och gravplatsens utsmyckning. Platsen upplåts mot en avgift med begränsad gravrätt i 25 år med möjlighet till förnyelse mot en ny avgift. I upplåtelsen ingår kostnader för urnan, namnskylt med gravyr och montering samt skötseln. Anhöriga får själva smycka med snittblommor samt gravljus.

Askgravplatser Centrala griftegårdarna

Askgravlund

Askgravlunden ett gemensamt gravområde där askurnor av lätt förgängligt material gravsätts av personalen utan att läget markeras. Till skillnad från en minneslund får anhöriga närvara vid gravsättningen av askan. Den avlidnes namn graveras på en namnbricka som monteras på den gemensamma gravvården. Man betalar endast en engångskostnad per gravsättning för urnan, namnskylt med gravyr och montering samt skötseln av den gemensamma gravvården. I likhet med minneslunden får de anhöriga smycka med snittblommor i griftegårdens vaser och gravljus på särskilt anvisad plats. Upplåtes utan gravrätt.

Askgravlund Lilla Aska

Kolumbariet

Kolumbariet på Linköpings centrala griftegårdar är ett alternativ till urngraven; en sluten nisch i en mur för maximalt fyra askurnor. De avlidnas namn kan graveras på en platta som fästs på nischens lucka. Plats i kolumbariet, som ligger i anslutning till Uppståndelsens kapell, upplåtes med begränsad gravrätt i 25 år och kan därefter förnyas mot en ny avgift. Begravningslagen reglerar var askurnan placeras när gravrätten löper ut. Griftegården ansvarar för kolumbariets skötsel och anhöriga får smycka med snittblommor samt gravljus på för det avsedd plats.

Kolumbarium Uppståndelsens kapell

Asklund

På Lilla Aska griftegård finns en asklund där varje askgravplats rymmer två till fyra askor och markeras med en numrerad natursten. Den avlidnes namn har graverats på ett mässingslöv som hänger på en gren i ett stiliserat järnträd. Ingen skötsel eller andra åtaganden, endast en engångskostnad per gravsättning för urnan, markeringsstenen, lövet och skötseln av den gemensamma gravanordningen. Asklunden har en gemensam smyckningsplats där anhöriga får smycka med snittblommor i griftegårdens vaser och gravljus på särskilt anvisad plats. Upplåtes utan gravrätt. Här finns ingen tillgång till nya platser. 

Asklund Lilla Aska

Gravrättsinnehavarens ansvar

Här kan du ladda ner ett informationsblad där du kan läsa om ditt ansvar som gravrättsinnehavare. Bladet finns på flera språk.

Svenska

English

Arabic

Vietnamese

Kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-11.45 och 13.00-15.00
Den 4 apr-25 maj har vi stängt tisdag och torsdag eftermiddag för utbildning.

Telefon: 013 - 30 36 00

Ågatan 40, Linköping

linkoping.griftegard@svenskakyrkan.se