Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Centralaltare

År 2000 (i samband med omgestaltningen av Domkyrkans kor) invigdes ett nytt altare i Domkyrkan, centralaltaret. Det står ungefär på den plats där det tidigare “lekmannaaltaret” stod. Detta nya altare har ritats av domkyrkoarkitekt Kerstin Barup och har som grundmotiv katedralens knippepelare. Altaret har ett fotparti i ek med förgyllningar och en skiva i ek med en infälld kalksten, då traditionen ger att altare skall vara av sten.

Under kalkstenen finns en bön: "O Gud, med jungfru Maria, Jesu moder, med dina apostlar och martyrer, med alla dina helgon och med alla dem som dött i tron på dig ber vi: Kom med din Ande och skapa fred. Krossa fiendskap mellan människor och folk. Visa oss dina vägar. Låt ditt folk leva i ömsinthet och trohet. O Gud, kom med din Ande till din mänsklighet. Det ber vi i Jesu Kristi namn. Amen."

Altaret har orden Helig, helig, helig skrivet på svenska, latin, hebreiska och grekiska. Orden återfinns bl.a. i Jesaja 6:3 (profeten Jesajas kallelse i templet) och i nattvardsbönen i mässan (Sanctus).

Ett likartat mindre altarbord utfördes samtidigt till Mariakapellet.

Korstolarna, processionskors (ek med förgylld och försilvrad brons), ljusstakar, knäfall och den moderna dopfunten har alla ett formspråk som ansluter till varandra och till centralaltaret.