Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Landeryds kyrka

1700-talet i nutid

Landeryds kyrka som den nu ser ut är från 1753. Den ursprungliga kyrkan var från senare delen av 1100-talet, men kyrkan var tillbyggd några gånger. Efter ett kort och intensivt arbete stod den nya kyrkan färdig att invigas av biskop Rhyzelius den 29 juli 1753. Allt var visserligen inte riktigt klart – innertaket kom året efter och tornspiran först 1762. Av den gamla kyrkan är den västra väggen och nedre delen av tornet bevarade, liksom ett antal värdefulla inventarier: dopfunt och krucifix från medeltiden, liksom predikstolen från 1600-talet.

2004 renoverades kyrkan och undersöktes ordentligt av riksantikvarieämbetet. Östergötlands Länsmuseum har också gjort en inventering av kyrkan.

Kyrkan är öppen för dig

Landeryds kyrka är en populär kyrka för dop, vigslar och begravningar. Kyrkan är normalt öppen på torsdagar och fredagar kl 8.30-16.00, på lördagar kl 10.00-17.00 samt söndagar i samband med gudstjänst. (Kontakta gärna vaktmästaren för närmare information!)

Hur kommer jag till Landeryds kyrka?

Från Linköpings centrum söderut: I Ullstämmarondellen (i Ekholmen) vänster mot Hjulsbro S. Efter 2 km och efter att ha passerat både Stångån och järnvägen finns vägskylten ”Landeryds kyrka 1”

Från väg 35 söderifrån: Till vänster i stora rondellen mot Hjulsbro. Efter 4 km finns skylten mot Landeryds kyrka. Från Tannefors söderut på väg 35: Sväng höger in mot Hackefors. Kör rakt fram några kilometer, ända tills du kommer till kyrkan. Du passerar industriområdet i Hackefors, har järnvägen på höger sida och passerar ett par korsningar. (Här finns en ny vägsträckning som inte alltid finns på alla GPS!)

Busslinje 253 går från Ekholmen till Landeryds kyrka, men tyvärr bara en enda tur på lördagsförmiddagar (med en halvtimme till förfogande innan bussen går hem igen). Till gudstjänsterna kan man få kyrktaxi, om man inte kan ta sig dit på annat sätt. (Mer info under Gudstjänst-fliken.)

Välkommen!