Landeryds kyrka

1700-talet i nutid

Landeryds kyrka som den nu ser ut är från 1753. Den ursprungliga kyrkan var från senare delen av 1100-talet, men kyrkan var tillbyggd några gånger. Efter ett kort och intensivt arbete stod den nya kyrkan färdig att invigas av biskop Rhyzelius den 29 juli 1753. Allt var visserligen inte riktigt klart – innertaket kom året efter och tornspiran först 1762. Av den gamla kyrkan är den västra väggen och nedre delen av tornet bevarade, liksom ett antal värdefulla inventarier: dopfunt och krucifix från medeltiden, liksom predikstolen från 1600-talet.

2004 renoverades kyrkan och undersöktes ordentligt av riksantikvarieämbetet. Östergötlands Länsmuseum har också gjort en inventering av kyrkan.

 

Gudstjänster och öppettider

Här hittar du gudstjänster och öppettider i Landeryds kyrka, S:t Hans kyrka och Hackeforsgården.

Hur kommer jag till Landeryds kyrka?

Från Linköpings centrum söderut: I Ullstämmarondellen (i Ekholmen) vänster mot Hjulsbro S. Efter 2 km och efter att ha passerat både Stångån och järnvägen finns vägskylten ”Landeryds kyrka 1”

Från väg 35 söderifrån: Till vänster i stora rondellen mot Hjulsbro. Efter 4 km finns skylten mot Landeryds kyrka. Från Tannefors söderut på väg 35: Sväng höger in mot Hackefors. Kör rakt fram några kilometer, ända tills du kommer till kyrkan. Du passerar industriområdet i Hackefors, har järnvägen på höger sida och passerar ett par korsningar. (Här finns en ny vägsträckning som inte alltid finns på alla GPS!)

Det går inte längre någon buss till Landeryds kyrka, men om man är frisk och rask kan man ta linje nr 16 till hållplats Landerydsvägen och sedan promenera. Till gudstjänsterna kan man få kyrktaxi, om man inte har färdtjänst eller kan ta sig dit på annat sätt. (Mer info under Gudstjänst-fliken.)

Välkommen!