Internationella gruppen i Domkyrko

Kom med och arbeta för en rättvisare värld och alla människors lika värde!

Internationella gruppen

Välkommen att engagera dig i Linköpings domkyrkoförsamlings internationella grupp. Det spelar ingen roll om du kan bidra med lite eller mycket – allt engagemang är välkommet!

Gruppens uppgift är att i Svenska kyrkans regi arbeta för en rättvisare värld och alla människors lika värde.

Act Svenska kyrkan
Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Act Svenska kyrkan arbetar inom fem fokusområden. Inom varje fokusområde finns många olika insatser som Act Svenska kyrkan stödjer, sammanlagt över 300 projekt i ett 40-tal länder. Det är människorna som arbetar för Act Svenska kyrkans lokala partner, så kallade changemakers, som med rätt stöd kan skapa långsiktig förändring i sina samhällen.

Linköpings domkyrkoförsamling stödjer Act svenska kyrkan fokusområdet försörjning och klimaträttvisa. Läs mer om fokusområdet på
svenskakyrkan.se/act/forsorjning-och-klimatrattvisa

Svenska kyrkan i utlandet
Uppdraget för Svenska kyrkans församlingar utomlands är detsamma som för en församling i Sverige. Här firas gudstjänst, förrättas dop och vigsel, det erbjuds samtal och pågår barn- och ungdomsverksamhet. Många svenskar sjunger också i utlandskyrkans körer.

Svenska kyrkan i utlandet har församlingar på omkring 40 orter runt om i världen. Dessutom besöker svenska präster regelbundet ytterligare ett 100-tal platser världen över.

Svenska församlingar utomlands får bara delvis stöd genom kyrkoavgiften. I genomsnitt måste varje utlandsförsamling samla in ungefär hälften av det de behöver för sin verksamhet själva. Det gör de genom basarer, konserter och genom att besökare ger gåvor och är medlemmar lokalt. Ändå kämpar många församlingar i utlandet för att få ekonomin att gå ihop, och för att kunna finnas för svenskar utomlands. Därför behövs gåvor och månadsgivare.
https://www.svenskakyrkan.se/iutlandet/om-svenska-kyrkan-i-utlandet

Den internationella gruppen samordnar och genomför aktiviteter och information kring internationellt arbete. Det handlar bl. a. om insamlingar under året, Fairtrade och miljö, delaktighet i Kyrkornas och Linköpings kommuns Globala vecka.

Är du intresserad? Kontakta: 
Elisabeth Nilsen 
013-30 37 05
elisabeth.nilsen@svenskakyrkan.se