Mötesplatser

Svenska kyrkan är en levande och öppen kyrka. Här hittar du massor av mötesplatser med möjlighet till gemenskap, glädje och fördjupning.

Barnens katedral

Barn och familj

Kyrkans budskap är tydligt. Alla barn är älskade för sin egen skull, inte på grund av någon prestation eller hur man ser ut. Alla är värdefulla och uppskattade. Här hittar du alla våra mötesplatser från det att man är nyfödd upp till skolåldern.

Ungdom

Kyrkan är en plats där du som ung ska kunna känna dig hemma, få vara en del av en gemenskap och ha kul. Vi vill att du ska bli sedd och få vara den som du är. 

Konfirmation i Linköping

Du är inte ensam om att fundera över livet. Välkommen att bli konfirmand i Linköping!

Kyrkan på universitetet

Linköping och Norrköping

Musik

Att sjunga i kör ger så mycket energi, glädje och gemenskap. Är du nyfiken på att sjunga i kör? Här har vi samlat alla körer, orkestrar och ensembler i hela Linköpings domkyrkopastorat. I kalendariet hittar du aktuella konserter.

Vuxna

Mötesplatser såsom luncher, caféer, bokcirklar, samtalsgrupper, meditation, retreat, ikonmålning och pilgrimsvandringar.

Någon knådar en deg i en bunke.

Engagera dig!

Vill du vara med och engagera dig ideellt i kyrkan? Här finns kontaktuppgifter till din församling!

Förskolor

Svenska kyrkan i Linköpings Domkyrkopastorat driver tre förskolor: Himlaliv i Johannelunds församling, Pärlan i Skäggetorps församling och Ängeln i Linköpings Domkyrkoförsamling.

Diakonicentrum

Diakonicentrum drivs av Linköpings Domkyrkopastorat och arbetar med mänskliga rättigheter, främst genom juridisk rådgivning inom migrationsfrågor och diakonalt utvecklingsarbete.

Finskspråkig verksamhet

Finskspråkigt församlingsarbete i Linköping. Suomenkielinen seurakuntatyö Linköpingissä.

Studiecentrum

Studiecentrum inbjuder till studier och samtal. I respekt för varje människas sökande efter en tro vill vi presentera kyrkans tro och liv i en miljö där samtalet och frågorna får stor plats.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan

Livet blir inte alltid som vi tänkt oss. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler.