Mötesplatser

"I möten som är på riktigt, där jag får dela tro och liv med andra människor där vill jag vara."

Svenska kyrkan är en levande och öppen kyrka, full av mötesplatser. I våra kyrkor finns många platser för att växa, mogna och fördjupa sig. Tillfällen att möta varandra och Gud i cirklar och samtalsgrupper, i meditation, retreat, ikonmålning eller pilgrimsvandring eller varför inte vid fikabordet eller vid våra luncher.

Kyrkkaffe

En naturlig mötesplats är Kyrkkaffet som serveras till självkostnadspris i samband med de flesta gudstjänster. Väl mött där!