Askaleden

Huvudtanken med Askaleden är att den ska vara en meditationsled med möjlighet för gravbesökare och sörjande att i anslutning till griftegården kunna ta en promenad och fundera över sorg, saknad, liv och död.

I naturens eget andliga rum finns tillfälle för andhämtning och rekreation med sittplatser för vila, eftertanke och fika. Även en grillplats finns för den som vill förgylla sin vandring med lite korvgrillning. Längs leden finns fyra citatstenar med tänkvärda ord att fundera över medan man strövar.

Askaleden består egentligen av två leder. En lättare led som är 2 km lång (gul på kartan), som är relativt enkelt att gå och den något längre leden som är 4,2 km (röd på kartan) som har lite mer varierat underlag. Båda lederna startar på samma plats, vid ekonomibyggnaden på Lilla Aska griftegård, och delar sig sedan efter ca 1 km. Lilla Aska är rikt på kulturhistoria och har unik natur. Därför lämpar sig leden väl även för den som vill ta en promenad och samtidigt lära sig något nytt. Hit kan skolklasser komma och få del av så väl historia, som biologi och geologi. Det är en variationsrik led med olika skogstyper och man kan bevittna den varsamma skogsvård som bedrivs av griftegårdens anställda. Här finns det tid för lavar att växa, äldre träd att mogna och små microklimat att frodas.

Leden är markerad med gulröda stolpar och försedd med olika informationsskyltar. Bland annat berättas om forntida gravar från brons- och järnåldern. Detta länkas samman med dagens gravskick på griftegården, som en röd tråd från forntid till nutid. Övriga skyltar som finns längs vägen berättar om t ex hålvägar, rullstensåsen med dess gamla galgbacke, Asklunden där ett nytt smidesträd kommit på plats och gravkullen med kvarlevorna efter linköpingsbor som ursprungligen begravdes på domkyrkans kyrkogård före 1811, men som numera vilar i Lilla Aska.

Leden passerar även en faunadepå, en hög av stockar som ligger vid sidan av leden. Faunadepåer är komposthögar för grövre avfall såsom grenar från beskärning eller stammar från gamla parkträd, som får ligga och förmultna. Dessa depåer är som en Noas ark för naturen, de skapar livsrum för vedlevande organismer och blir ofta en hemvist för lavar, mossor, svampar, fåglar och insekter och är en mycket viktig livsmiljö för dessa.

För den som kommer ut till Lilla Aska och vill gå leden finns det en informationskarta över den utmärkta leden vid väntrummet där bussen stannar.

Leden ska vara ett naturens kyrkorum som alltid står öppet, där man ska kunna gå och prata om livet, men också om man vill komma ut och få sig en uppfriskande naturupplevelse. Och visst blir man piggare och gladare efter en vandring längs Askaleden. Välkommen att ta del av en både spännande och avkopplande promenad!

Ladda ner kartan som pdf här