Foto: U Sköld

Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Adress och kontaktuppgifter

Postadress
Domkyrkoförsamlingen
Box 2037
580 02  Linköping

Faktureringsadress
Linköpings domkyrkopastorat
Fack 77801249
Box 15018
750 15 UPPSALA

Organisationsnummer:  25 20 03-0228

Allmän e-postadress

linkoping.domkyrkoforsamling@svenskakyrkan.se

Allmän e-postadress till församlingsrådet

linkoping.domkyrkoforsamlingsrad@svenskakyrkan.se

Församlingsexpedition Ågatan 40

Telefon församlingsexp: 013- 30 37 00 Malin Brown
Telefon växeln Svenska kyrkan Linköping: 013-30 35 00
Observera att dop, vigsel, begravning bokas hos Pastorsexpeditionen - se nedan!

Pastorsexpeditionen (gemensam för flera församlingar) Ågatan 40 

Bokning av dop, vigsel eller begravning.
Telefon: 013-30 35 50
E-post: linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se
Vid frågor och funderingar kring dopet kontakta Helen Olsson (präst) tel 013- 30 37 02. 

Domkyrkans församlingshem 

Vitt hus med grön dörr i Domkyrkoparken, intill Stadshuset.

KONTAKT VID UTHYRNING AV LOKALER

Domkyrkans församlingshem hyrs inte ut till privatpersoner, men lånas ut vid följande tillfällen:
I samband med dop i Domkyrkan. Dessa uthyrningar är kostnadsfria.

Bokning vid dop: 013-30 35 50 (gemensamma pastorsexpeditionen).
Övriga bokningar, kontakta församlingsexpeditionen 013-30 37 00 (konfirmation, minnesstund vid begravning i mån av plats vid sommarhalvåret).

Sjukhuskyrkan

Universitetssjukhuset, huvudblocket plan 9
Telefon: 010-103 94 95
Vi lyssnar av telefonsvararen flera gånger per dag (09.00-17.00) även på helgerna.
Vid akuta ärenden övrig tid sök oss via landstingets växel 010 103 00 00
Sjukhuskyrkans hemsida

Domkyrkan

S:t Persgatan
Telefon: 013-30 37 20
Domkyrkan är öppen 09.00-18.00

Linköpings Slotts- & Domkyrkomuseum
Borggården
Telefon: 013-12 23 80
Öppet onsdag - söndag 12.00-16.00 Entré.
www.lsdm.se

För kontakt med: Personal. Jourhavande präst. Själavård. Diakoni. Släktforskning. Lokaluthyrning. - se separata flikar högst upp på denna sida!

Linköpings stiftskansli Ågatan 65 https://www.svenskakyrkan.se/linkopingsstift  
Linköpings stift är en av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar Östergötland och norra Småland. Stiftsnivåns uppgift är att stötta de 100 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskopen i Linköpings stift heter Martin Modéus.

KONTAKT VID SLÄKTFORSKNING

Församlingens kyrkböcker är överförda till landsarkivet i Vadstena.
Telefon: 010-476 86 60
E-post: landsarkivet@landsarkivet-vadstena.ra.se
Länk till hemsida: riksarkivet.se/vadstena

Personal Domkyrkoförsamlingen

Domkyrkoförsamlingen