Skäggetorps kyrka

Stadsdelen Skäggetorp i Linköping började byggas 1965 och 10 år senare invigdes Skäggetorps kyrka. Kyrkan är belägen mitt i stadsdelen och har adress Skäggetorps Centrum 20 A.

Skäggetorps kyrka är en vardagskyrka och varje vecka kommer hundratals människor till kyrkan för att delta i gudstjänster och olika aktiviteter för barn, familjer och äldre. Eftersom det är ont om stora lokaler i Skäggetorp, har kyrkan blivit en naturlig samlingsplats också för aktiviteter som man traditionellt inte förknippar med kyrkan. Detta har bidragit till att kyrkan är känd i området.

Kyrkobyggnaden med sitt säregna sluttande tak är ritad av arkitekt Kai Bro Sörensen. Dopfunten är gjord i stål och ek med glasskål från Strömbergshyttan, Kronoberg.

Doptider finns på söndagar.

Kyrksalen rymmer 250 personer. I samma byggnad som kyrkan finns två rum för dopkalas; Gabriels rum (60 platser) och Bokcafeet (30 platser). I anslutning till lokalerna finns ett fullt utrustat pentry.

Framför centrumhuset har kyrkan parkeringsplatser. Det är fria parkeringar och sedan får man ta en promenad upp till kyrkan längs cykel- och gångväg, cirka 500 meter.