Foto: Zandra Erikshed

Frågor och svar

Får alla bli konfirmerade? Måste jag tro på Gud för att vara konfirmand? Jag är inte döpt...?

Du behöver inte vara döpt för att vara med i en konfirmandgrupp. Du behöver inte ens vara säker på att du tror på Gud. Vare sig du tror, tvivlar eller bara är nyfiken så är du välkommen.

Att delta i konfirmandåret innebär inte att du måste bli konfirmerad. Du kan börja och senare ta ställning till om du vill fortsätta.

Om du inte redan är döpt så döps du under konfirmationstiden, innan konfirmationen.

När konfirmeras man?

Inbjudan till konfirmation får du det år du fyller 14 år och börjar 8:an. Det innebär att man oftast blir konfirmerad framåt våren/sommaren det år man fyller 15. Sen kan du givetvis bli konfirmerad även som äldre.

Hur anmäler jag mig?

Naturligtvis kan du välja att bli konfirmerad i vilken församling du vill. Du väljer det alternativ som passar dig bäst helt enkelt. Här hittar du alla grupper och kan anmäla dig direkt till den grupp du vill gå i!

Kostar det något?

Alla konfirmand alternativ i Linköpings domkyrkopastorat är gratis, förutom sommarlägret på Gransnäs som är kraftigt subventionerat och kostar 2500 kr.

Är det kul?

Absolut - de flesta konfirmander tycker att konfirmandtiden överträffade deras förväntningar! Varje år väljer mer än 25 000 tonåringar att bli konfirmerade i Svenska kyrkan och utvärderingar visar att nästan alla tycker att det var roligt.

Om jag behöver en mindre grupp eller har en funktionsvariation?

Svenska kyrkan i Linköping erbjuder konfirmation för personer med olika funktionsvariationer. Inbjudan riktar sig till ungdomar 14 år och uppåt. Vi träffas i en liten grupp och planerar och anpassar verksamheten utifrån vilka förutsättningar ungdomen har. 

Kontakt Elisabeth Nilsen, präst 013- 30 37 05
elisabeth.nilsen@svenskakyrkan.se

I Berga finns en grupp för dig med funktionsvariation och vill vara med i en konfirmandgrupp med NPF-profil. 

Kontakt Adam Samuelsson, 013-30 39 15
adam.samuelsson@svenskakyrkan.se

På Linköpings stift kan du också få information om konfirmationsläger på andra håll i Sverige för dig som har funktionsvariationer.

Markus Lindstedt, stiftskonsulent 013-24 26 54 
markus.lindstedt@svenskakyrkan.se

Kan jag vara i samma grupp som mina kompisar?

För det mesta brukar det gå att ordna så att du hamnar i samma grupp som dina kompisar. Men det kan vara bra att anmäla sig tidigt så att grupperna inte blir fullbokade.

Får jag gifta mig i kyrkan om jag väljer att inte bli konfirmerad?

När man ska gifta sig i kyrkan räcker det med att en i paret är medlem i Svenska kyrkan. Du kan vara medlem i Svenska kyrkan även om du inte är konfirmerad.

Hur är det med försäkring under konfirmandtiden?

Alla konfirmander är försäkrade via Svenska kyrkan under hela konfirmationstiden (även läger).

Vilka grupper finns det?

Här är alla konfirmandgrupper i Linköpings domkyrkopastorat för 2022-2023.