Foto: Zandra Erikshed

Vilka grupper finns det?

Här är alla konfirmandgrupper i Linköpings domkyrkopastorat för 2023-2024.