Utställningar att hyra

Domkyrkan äger två utställningar som vi hyr ut:

BILDER UR DEN HELIGE FRANCISKUS LIV. En annorlunda utställning av Gunhild Robertson med 17 tablåer med dockor och målade bakgrundsmiljöer och texter som skildrar den helige Franciskus liv. 
En av Domkyrkans vaktmästare packar upp och ställer i ordning utställningen (ett villkor från konstnären). 

LIVSVANDRINGEN. Tolv bilder - tolv texter - tolv rastplatser. Foto: Bernt-Ola Falck. Text: Martin Lönnebo. Livsvandringen finns även som bok. 

Församlingen som hyr utställningen ansvarar för utställningen under den tiden, vad gäller tillsyn och försäkring. 
Församlingen som hyr utställningen ansvarar själv för transport t o r, eventuell belysning, och en person som hjälper till vid upp- och nedplockning. 

Kostnad: 5.000 kr + transport.

Kontakt för bokning och information:  Mats Hjort, vaktmästare Domkyrkan, tfn 013- 30 37 22. mats.hjort@svenskakyrkan.se