Svenska kyrkan - närvaro, öppenhet, hopp
Foto: Royne Mercurio

Personal

Kyrkoförvaltningens personal

Förvaltningschef

Karolina Einehag

Karolina Einehag

Linköpings domkyrkopastorat

Förvaltningschef, Kanslichef, Ledningsgrupp, Kansli, Kyrkoförvaltningen

Kansli

Kommunikations- och serviceenheten

Löneenheten

Ekonomienheten

Fastighetsenheten

Griftegårdsenheten