Svenska kyrkan - närvaro, öppenhet, hopp
Foto: Royne Mercurio

Medarbetare

Kyrkoförvaltningens medarbetare

Kansli

  Griftegårds- och pastorsexpedition

   • Anna Alfredsson

    Anna Alfredsson

    Linköpings domkyrkopastorat

    Pastorsexpedition, Kommunikations- och serviceenheten, Administratör, Begravningsverksamheten, Griftegårdsenheten, Kyrkoförvaltningen

   • Frida Damberg

    Frida Damberg

    Linköpings domkyrkopastorat

    Kommunikations- och serviceenheten, Administratör, Pastorsexpedition, Griftegårdsenheten, Kyrkoförvaltningen

   • Pernilla Henningsson

    Pernilla Henningsson

    Linköpings domkyrkopastorat

    Administratör, Pastorsexpedition, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen

   • Heléne Mattsson Lustig

    Heléne Mattsson Lustig

    Linköpings domkyrkopastorat

    Administratör, Pastorsexpedition, Griftegårdsenheten, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen

   • Anette Svensson

    Anette Svensson

    Linköpings domkyrkopastorat

    Administratör, Pastorsexpedition, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen

   Kommunikation

    Lön

     Ekonomi

      Griftegård

      Fastighet