Svenska kyrkan - närvaro, öppenhet, hopp
Foto: Royne Mercurio

Personal

Kyrkoförvaltningens personal

Kansli

  Kommunikations- och serviceenheten

   Löneenheten

    Ekonomienheten

     Fastighetsenheten

      Griftegårdsenheten