Meny

Personal

Kyrkoförvaltningens personal

Förvaltningschef

Karolina Einehag

Karolina Einehag

Linköpings domkyrkopastorat

Förvaltningschef, Kanslichef, Ledningsgrupp, Kansli, Kyrkoförvaltningen

Kansli

Karolina Einehag

Karolina Einehag

Linköpings domkyrkopastorat

Förvaltningschef, Kanslichef, Ledningsgrupp, Kansli, Kyrkoförvaltningen

Kerstin Jansson

Kerstin Jansson

Linköpings domkyrkopastorat

Personalchef, Kansli, Kyrkoförvaltningen

Charlotta Nilsson

Linköpings domkyrkopastorat

Utredningssekreterare, Kansli, Kyrkoförvaltningen

Kommunikations- och serviceenheten

Axel Arkstål

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikatör, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen

Malin Brown

Malin Brown

Linköpings domkyrkopastorat

Församlingsadministratör, Domkyrkoförsamlingen, Pastorsexpedition, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen

Royne  Mercurio

Royne Mercurio

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikatör, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen

Maria Pauser Andersnäs

Maria Pauser Andersnäs

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikatör, Berga kyrka, Berga församling, Kommunikations- och serviceenheten

Elke Ridderstad

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikatör, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen

Helena Sederström

Helena Sederström

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikations- och servicechef, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen

Bodil Strömberg

Bodil Strömberg

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör Arkiv, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen

Anette  Svensson

Anette Svensson

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör, Pastorsexpedition, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen

Monica Söderholtz

Linköpings domkyrkopastorat

Receptionist, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen

Löneenheten

Yvonne Bergvall

Yvonne Bergvall

Linköpings domkyrkopastorat

Lönehandläggare, Löneenheten, Kyrkoförvaltningen

Karolina Granath

Karolina Granath

Linköpings domkyrkopastorat

Ekonomichef, Ekonomienheten, Löneenheten, Kyrkoförvaltningen

Anna Junggren

Linköpings domkyrkopastorat

Lönehandläggare, Löneenheten, Kyrkoförvaltningen

Hiba Zaki

Hiba Zaki

Linköpings domkyrkopastorat

Lönehandläggare, Löneenheten, Kyrkoförvaltningen

Ekonomienheten

Rosita Elfheim

Linköpings domkyrkopastorat

Ekonomiadministratör, Ekonomienheten, Kyrkoförvaltningen

Karolina Granath

Karolina Granath

Linköpings domkyrkopastorat

Ekonomichef, Ekonomienheten, Löneenheten, Kyrkoförvaltningen

Birgitta Nilsson

Linköpings domkyrkopastorat

Ekonomiadministratör, Ekonomienheten, Kyrkoförvaltningen

Mikael Sundell

Mikael Sundell

Linköpings domkyrkopastorat

Ekonom, Ekonomienheten, Kyrkoförvaltningen

Fastighetsenheten

Jenny Björck

Jenny Björck

Linköpings domkyrkopastorat

Städledare, Fastighetsenheten, Kyrkoförvaltningen

Kjell Carlsson

Linköpings domkyrkopastorat

Fastighetsreparatör, Fastighetsenheten

Bengt-Göran Davidsson

Linköpings domkyrkopastorat

Driftsingenjör, Fastighetsenheten

Gunnar Forsberg

Gunnar Forsberg

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårds- och fastighetschef, Fastighetsenheten, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Eva Hiertonn Svala

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör, Fastighetsenheten, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Göran Johansson

Linköpings domkyrkopastorat

Fastighetsreparatör, Fastighetsenheten

Tommy Larsson

Linköpings domkyrkopastorat

Fastighetstekniker, Fastighetsenheten

Mikael Palm

Linköpings domkyrkopastorat

Servicetekniker, Fastighetsenheten

Rolf Silvegrim Persson

Rolf Silvegrim Persson

Linköpings domkyrkopastorat

Fastighetsförvaltare, Fastighetsenheten

Griftegårdsenheten

Susanne Bremer

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Arne Bringnäs

Linköpings domkyrkopastorat

Förman, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Joakim Carlsson

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårdsarbetare, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Gunnar Forsberg

Gunnar Forsberg

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårds- och fastighetschef, Fastighetsenheten, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Madelene Fredriksson

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårdsarbetare, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Eva Hiertonn Svala

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör, Fastighetsenheten, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Roger Hultman

Roger Hultman

Linköpings domkyrkopastorat

Förman, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Peter Irhede

Linköpings domkyrkopastorat

Chaufför begravningsbil, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Michael Jansson

Linköpings domkyrkopastorat

Vice förman, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Roland Jemander

Linköpings domkyrkopastorat

Arbetsledare Lilla Aska griftegård, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Lars Johansson

Linköpings domkyrkopastorat

Verkstadsmekaniker., Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Mats Johansson

Linköpings domkyrkopastorat

Transport, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Björn Larsson

Linköpings domkyrkopastorat

Förman, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Malin Moldvik

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårdsarbetare, Skyddsombud, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Tomas Oskarsson

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårdsarbetare, Begravningsverksamheten, Griftegårdsenheten

Peder Qvist

Peder Qvist

Linköpings domkyrkopastorat

Arbetsledare centrala griftegårdarna, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Lena Rundström

Lena Rundström

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Jörgen Silverstig

Jörgen Silverstig

Linköpings domkyrkopastorat

Miljö- och kultursamordnare, Griftegårdsenheten, Begravningsverksamheten

Ulf Svensson

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårdsarbetare, Begravningsverksamheten, Griftegårdsenheten

Camilla Venerot

Linköpings domkyrkopastorat

Vaktmästare, Griftegårdsarbetare, Begravningsverksamheten, Griftegårdsenheten