Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon: +46(13)205000 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Personal

Kyrkoförvaltningens personal

Förvaltningschef

Karolina Einehag

Karolina Einehag

Linköpings domkyrkopastorat

Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen, Förvaltningschef, Ledningsgrupp, Kanslichef, Kansli

Kansli

Anna Bergvall

Anna Bergvall

Linköpings domkyrkopastorat

Personalhandläggare, Kansli

Direkt: 013-20 50 66

Karolina Einehag

Karolina Einehag

Linköpings domkyrkopastorat

Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen, Förvaltningschef, Ledningsgrupp, Kanslichef, Kansli

Kerstin Jansson

Linköpings domkyrkopastorat

Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen, Kansli

Direkt: 013-20 50 16

SMS: 0703-89 96 64

Charlotta Nilsson

Linköpings domkyrkopastorat

Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen, Utredningssekreterare, Kansli

Direkt: 013-20 50 02

Växel: 013-20 50 00

Kommunikations- och serviceenhet

Royne  Mercurio

Royne Mercurio

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen, Kommunikatör

Direkt: 013-20 51 88

SMS: 0739-95 02 12

Maria Pauser Andersnäs

Maria Pauser Andersnäs

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikations- och serviceenheten, Berga församling, Kommunikatör

Direkt: 013-20 51 20

SMS: 0725-98 48 58

Elke Ridderstad

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen, Kommunikatör, Församlingsadministratör

Direkt: 013-20 50 19, 013-205100

Ann-Louise Rundberg

Ann-Louise Rundberg

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen, Pastorsexpedition, Kyrkoskrivare

Helena Sederström

Helena Sederström

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikations- och serviceenheten, Kommunikations- och servicechef, Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen

Direkt: 013-20 50 24

SMS: 072-598 47 17

Bodil Strömberg

Bodil Strömberg

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikations- och serviceenheten, Assistent arkiv och tryckeri , Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen

Monica Söderholtz

Linköpings domkyrkopastorat

Kyrkoförvaltning, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkans Hus, Telefonist, Receptionist

Direkt: 013-20 50 05

Växel: 013-20 50 00

Ekonomi- och löneenhet

Yvonne Bergvall

Yvonne Bergvall

Linköpings domkyrkopastorat

Lönehandläggare, Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen, Kyrkoskrivare, Ekonomi och lön

Rosita Elfheim

Linköpings domkyrkopastorat

Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen, Ekonomiassistent, Ekonomi och lön

Direkt: 013-20 50 20

Karolina Granath

Karolina Granath

Linköpings domkyrkopastorat

Ekonomichef, Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen, Ekonomi och lön

Direkt: 013-20 50 03

SMS: 0730-31 50 03

Växel: 013-20 50 00

Anna Junggren

Linköpings domkyrkopastorat

Lönehandläggare, Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen, Ekonomi och lön

Direkt: 013-20 50 07

Växel: 013-20 50 00

Birgitta Nilsson

Linköpings domkyrkopastorat

Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen, Ekonomiassistent, Ekonomi och lön

Direkt: 013-20 50 17

Växel: 013-20 50 00

Fax: 013-20 50 21

Hiba Zaki

Hiba Zaki

Linköpings domkyrkopastorat

Lönehandläggare, Ekonomi och lön

Direkt: 013-20 50 06

Lokalvårdsenhet

Jenny Björck

Jenny Björck

Linköpings domkyrkopastorat

Lokalvårdsenheten, Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen, Lokalvårdare , Städledare

Direkt: 013-20 50 11

Åse Helander

Åse Helander

Linköpings domkyrkopastorat

Lokalvårdare , Lokalvård

Direkt: 013-20 74 21

Helene Hjert

Helene Hjert

Linköpings domkyrkopastorat

Lokalvårdare

Direkt: 013-20 74 16

Mattias Persson

Mattias Persson

Linköpings domkyrkopastorat

Lokalvårdare , Lokalvård

Direkt: 013-20 74 19

Mikael Söderström

Mikael Söderström

Linköpings domkyrkopastorat

Lokalvårdare , Lokalvård

Fastighetsenhet

Gunnar Forsberg

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Griftegårds- och fastighetschef, Fastighet

Direkt: 013-20 50 15

Mobil: 070-864 82 05

Växel: 013-20 50 15

Eva Hiertonn Svala

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Griftegård, Fastighet, Assistent

Direkt: 013-20 50 12

Växel: 013-20 50 00

Fax: 013-20 50 21

Tommy Larsson

Linköpings domkyrkopastorat

Fastighetstekniker, Fastighet

Direkt: 013-20 50 14

SMS: 070-60 75 801

Mikael Palm

Linköpings domkyrkopastorat

Fastighet, Servicetekniker

Direkt: 013-26 26 33

SMS: 070-54 20 464

Växel: 013-20 50 00

Fax: 013-20 50 21

Rolf Silvegrim Persson

Rolf Silvegrim Persson

Linköpings domkyrkopastorat

Fastighetsförvaltare

Direkt: 013-20 50 08

SMS: 0706-79 50 08

Växel: 013-20 50 00

Griftegårdsenhet

Patrik Andersson

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Vaktmästare, Krematorievaktmästare, Lilla Aska

Håkan Asplund

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Vaktmästare, Uppståndelsens Kapell

Direkt: 013-20 68 47

Mobil: 0706833655

Fax: 013-26 34 89

Susanne Bremer

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Assistent begravningsärenden

Direkt: 013-205004

Växel: 013-205000

Fax: 013-205021

Arne Bringnäs

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Förman

Direkt: 013-262625

SMS: 0768371961

Joakim Carlsson

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Griftegårdsarbetare

Direkt: 013-26 26 21

SMS: 0705-43 38 82

Gunnar Forsberg

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Griftegårds- och fastighetschef, Fastighet

Direkt: 013-20 50 15

Mobil: 070-864 82 05

Växel: 013-20 50 15

Madelene Fredriksson

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Griftegårdsarbetare

Eva Hiertonn Svala

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Griftegård, Fastighet, Assistent

Direkt: 013-20 50 12

Växel: 013-20 50 00

Fax: 013-20 50 21

Roger Hultman

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Förman

Direkt: 013-205077

SMS: 0725289534

Peter Irhede

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Chaufför begravningsbil

Direkt: 013-262628

SMS: 0730-331490

Roland Jemander

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Arbetsledare Lilla Aska griftegård

Direkt: 013-26 26 18

SMS: 070-6586210

Björn Larsson

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Förman

Direkt: 013202624

Mobil: 0706833615

Växel: 013205000

Fax: 013205175

Maria Lock Sandberg

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Griftegårdsarbetare

Malin Moldvik

Linköpings domkyrkopastorat

Skyddsombud, Begravningsverksamheten, Griftegårdsarbetare

Direkt: 013-20 51 95

Tomas Oskarsson

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Griftegårdsarbetare

Direkt: 013-26 26 27

Lena Pettersson

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Vaktmästare, Krematorievaktmästare, Lilla Aska

Direkt: 013-205197

Växel: 013-205000

Fax: 013-205199

Peder Qvist

Peder Qvist

Linköpings domkyrkopastorat

Arbetsledare centrala griftegårdarna, Begravningsverksamheten

Direkt: 013-26 26 23

SMS: 0737-30 45 58

Lena Rundström

Lena Rundström

Linköpings domkyrkopastorat

Assistent Gravskötselärenden, Begravningsverksamheten

Jörgen Silverstig

Jörgen Silverstig

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Miljö- och kultursamordnare

Direkt: 013-205025

Växel: 013-205000

Fax: 013-205021

Ulf Svensson

Linköpings domkyrkopastorat

Begravningsverksamheten, Griftegårdsarbetare

Direkt: 013-26 26 16

SMS: 0706-07 58 03