Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Personal

Kyrkoförvaltningens personal

Förvaltningschef

Karolina Einehag

Karolina Einehag

Linköpings domkyrkopastorat

Förvaltningschef, Kanslichef, Ledningsgrupp, Kansli, Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen

Kansli

Anna Bergvall

Anna Bergvall

Linköpings domkyrkopastorat

Kansli, Personalhandläggare, Kyrkans Hus

Karolina Einehag

Karolina Einehag

Linköpings domkyrkopastorat

Förvaltningschef, Kanslichef, Ledningsgrupp, Kansli, Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen

Kerstin Jansson

Kerstin Jansson

Linköpings domkyrkopastorat

Personalchef, Kansli, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Charlotta Nilsson

Linköpings domkyrkopastorat

Utredningssekreterare, Kansli, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Kommunikations- och serviceenhet

Axel Arkstål

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikatör, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Malin Brown

Malin Brown

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör, Kommunikations- och serviceenheten, Pastorsexpedition, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Royne  Mercurio

Royne Mercurio

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikatör, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Maria Pauser Andersnäs

Maria Pauser Andersnäs

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikatör, Berga kyrka, Berga församling, Kommunikations- och serviceenheten

Elke Ridderstad

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikatör, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Helena Sederström

Helena Sederström

Linköpings domkyrkopastorat

Kommunikations- och servicechef, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Bodil Strömberg

Bodil Strömberg

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör Arkiv, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Anette  Svensson

Anette Svensson

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör, Pastorsexpedition, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Monica Söderholtz

Linköpings domkyrkopastorat

Receptionist, Telefonist, Kyrkans Hus, Kommunikations- och serviceenheten, Kyrkoförvaltningen

Ekonomi- och löneenhet

Yvonne Bergvall

Yvonne Bergvall

Linköpings domkyrkopastorat

Lönehandläggare, Ekonomi och lön, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Rosita Elfheim

Linköpings domkyrkopastorat

Ekonomiassistent, Ekonomi och lön, Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen

Karolina Granath

Karolina Granath

Linköpings domkyrkopastorat

Ekonomichef, Ekonomi och lön, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Anna Junggren

Linköpings domkyrkopastorat

Lönehandläggare, Ekonomi och lön, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Birgitta Nilsson

Linköpings domkyrkopastorat

Ekonomiassistent, Ekonomi och lön, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Hiba Zaki

Hiba Zaki

Linköpings domkyrkopastorat

Lönehandläggare, Ekonomi och lön, Kyrkans Hus, Kyrkoförvaltningen

Lokalvårdsenhet

Jenny Björck

Jenny Björck

Linköpings domkyrkopastorat

Städledare, Lokalvårdare , Lokalvårdsenheten, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Fastighetsenhet

Kjell Carlsson

Linköpings domkyrkopastorat

Fastighetsreparatör, Fastighet

Bengt-Göran Davidsson

Linköpings domkyrkopastorat

Driftsingenjör, Fastighet, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Gunnar Forsberg

Gunnar Forsberg

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårds- och fastighetschef, Griftegård, Fastighet, Begravningsverksamheten, Kyrkans Hus

Eva Hiertonn Svala

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör, Griftegård, Fastighet, Begravningsverksamheten, Kyrkans Hus

Göran Johansson

Linköpings domkyrkopastorat

Fastighetsreparatör, Fastighet

Tommy Larsson

Linköpings domkyrkopastorat

Fastighetstekniker, Fastighet, Kyrkans Hus

Helene Mattsson

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör, Fastighet, Kyrkoförvaltningen, Kyrkans Hus

Mikael Palm

Linköpings domkyrkopastorat

Servicetekniker, Fastighet, Kyrkans Hus

Rolf Silvegrim Persson

Rolf Silvegrim Persson

Linköpings domkyrkopastorat

Fastighetsförvaltare, Fastighet, Kyrkans Hus

Griftegårdsenhet

Håkan Asplund

Linköpings domkyrkopastorat

Vaktmästare, Uppståndelsens Kapell, Begravningsverksamheten, Griftegård

Susanne Bremer

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör, Begravningsverksamheten, Griftegård, Kyrkans Hus

Arne Bringnäs

Linköpings domkyrkopastorat

Förman, Begravningsverksamheten, Griftegård

Joakim Carlsson

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårdsarbetare, Begravningsverksamheten, Griftegård

Gunnar Forsberg

Gunnar Forsberg

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårds- och fastighetschef, Griftegård, Fastighet, Begravningsverksamheten, Kyrkans Hus

Madelene Fredriksson

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårdsarbetare, Begravningsverksamheten, Griftegård

Eva Hiertonn Svala

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör, Griftegård, Fastighet, Begravningsverksamheten, Kyrkans Hus

Roger Hultman

Roger Hultman

Linköpings domkyrkopastorat

Förman, Begravningsverksamheten, Griftegård

Peter Irhede

Linköpings domkyrkopastorat

Chaufför begravningsbil, Begravningsverksamheten, Griftegård

Michael Jansson

Linköpings domkyrkopastorat

Vice förman, Begravningsverksamheten, Griftegård

Roland Jemander

Linköpings domkyrkopastorat

Arbetsledare Lilla Aska griftegård, Begravningsverksamheten, Griftegård

Lars Johansson

Linköpings domkyrkopastorat

Verkstadsmekaniker., Begravningsverksamheten, Griftegård

Mats Johansson

Linköpings domkyrkopastorat

Transport, Begravningsverksamheten, Griftegård

Björn Larsson

Linköpings domkyrkopastorat

Förman, Begravningsverksamheten, Griftegård

Malin Moldvik

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårdsarbetare, Skyddsombud, Begravningsverksamheten, Griftegård

Tomas Oskarsson

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårdsarbetare, Begravningsverksamheten, Griftegård

Peder Qvist

Peder Qvist

Linköpings domkyrkopastorat

Arbetsledare centrala griftegårdarna, Begravningsverksamheten, Griftegård

Lena Rundström

Lena Rundström

Linköpings domkyrkopastorat

Administratör, Begravningsverksamheten, Griftegård

Jörgen Silverstig

Jörgen Silverstig

Linköpings domkyrkopastorat

Miljö- och kultursamordnare, Begravningsverksamheten, Griftegård

Ulf Svensson

Linköpings domkyrkopastorat

Griftegårdsarbetare, Begravningsverksamheten, Griftegård