Babykonsert

Kom på Babykonsert i Tannefors kyrka för barn 0-c:a 1 år där alla sinnen används. En upplevelse för så väl barn som vuxna.