Läktarorgel

ORGELN PÅ VÄSTRA LÄKTAREN i Linköpings domkyrka, byggd 1929 av G. Setterqvist d.ä., A. Österdahl och B. Göransson

Disposition och avsyning: prof. Otto Olsson

Manual I C-a3  Manual II C-a3
Principal 16´   Avdelning A
Borduna 16´   Principal 8´
Principal 8´   Fugara 8´
Gamba 8´   Flûte harmonique 8´
Dolce 8´   Oktava 4´
Flauto doppio 8´  Quinta 2 2/3´
Flauto major 8´  Flageolett 2´
Flautino 4´   Ters 1 3/5´
Oktava 4´   Cornett 4 chor
Oktava 2´ 
Cornett 5 chor  Avdelning B (inom crescendoskåp)
Mixtur 4 chor  Kvintadena 16´
Trumpet 16´   Gedackt 8´
Trumpet 8´   Kvintadena 8´
Gemshorn 4´
Manual III C-a3  Hålflöjt 8´
Gedackt 16´   Dulcian 16´
Basetthorn 8´   Clarinette 8´
Violin 8´   Corno 8´
Salicional 8´   Clairon 4´
Aeoline 8´ 
Voix céleste 8´  Pedal C-g1
Rörflöjt 8´   Principal 16´
Salicet 4´   Violon 16´
Flüte octaviante 4´  Subbas 16´
Nasard 2 2/3´  Ekobas 16´ (transmitterad)
Waldflöjt 2´   Quinta 12´
Harmonica aethera 3 chor  Violoncelle 8´
Euphone 8´   Borduna 8´
Oboe 8´   Oktava 4´
Kontrabasun 32´
Högtrycksavdelning (Man III) Basun 16´
(på särskild väderlåda)  Trumpet 8´
Stentorfon 8´   Trumpet 4´
Prestant 4´
Tuba mirabilis 8´

Koppel: P/I, P/II, P/III, II/I, III/I, III/II, 4´I/I, 16´II/I, 16´III/III
Maskinkoppel I, Maskinkoppel II
Kollektiver: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti
4 fria kombinationer (mekaniskt inställbara)
Barkermaskin: I, II
Svällare: II, III
Registersvällare
Mekanisk/pneumatisk traktur, rörpneumatisk registratur. Rooseweltlådor.
Instrumentet är bevarat i praktiskt taget ursprungligt skick.
Tidigare stämma Gamba 16´ (Man II) är dessvärre utbytt mot Ters 1 3/5´.