Musik

Sjung och spela till Herrens ära - körer, konserter och musikgudstjänster

Musiken spelar en stor roll i många människors liv. Den har en självklar och viktig roll även i Landeryds församling. Här har vi normalt ett rikt program av musikgudstjänster och konserter att njuta av.

Bibeln talar om att sjunga och spela till Herrens ära och detta vill vi ha som mål för församlingens musicerande. Om du spelar något instrument och vill delta, hör av dig till någon av våra musiker. Du är också välkommen att vara med i någon av våra körer, som alla regelbundet medverkar i gudstjänsterna. Vuxenkörerna övar på tisdagkvällar och barnkörerna olika dagar i veckan beroende på plats och ålder.