Foto: Griftegården

Aktuellt på griftegården

Sommar på griftegårdarna

Vecka 23 kommer sommaren på allvar att göra sitt intåg på Linköpings griftegårdar. Då är det dags för årets andra plantering, sommarplanteringen. Under vecka 23 och 24 planteras ca 65 000 friska, välväxta plantor på griftegårdarna. Då anländer begonior, lobelior och silverekar tätt följda av margeriter och tagetes. Gravarna kommer att planteras löpande, vilket innebär att penséerna kommer att stå kvar tills sommarblommorna ska planteras. Vi strävar som vanligt efter att ha så lite bar jord som möjligt under planteringen. Önskas gravskötsel kan beställning göras hos griftegårdsexpeditionen, tel. 013-30 36 00.

Källsortering

Med tanke på den miljöinriktning Linköpings griftegårdar har, ber vi gravrättsinnehavarna att källsortera avfallet efter egen plantering. Växter och jord sorteras för sig i uppmärkta sopkärl för komposterbart avfall. Dessutom hittar du kärl för källsortering av glas, plast, ljus och batterier i bruna lårar vid vissa av våra vattenposter. Som tack för att sopsorteringen fungerat så bra tidigare år, har vi ställt ut markerade behållare med gratis kompostjord, på respektive område, som kan användas till gravrabatterna. Om dessa behållare skulle vara svåra att hitta är det bara att fråga personalen på plats.

Bevattning under sommaren

Under sommaren kommer bevattningen av griftegårdarna som vanligt ske under nätterna med hjälp av våra spridare. Torra perioder är risken att detta inte räcker till, utan vi måste stödvattna gravrabatterna på gravar med skötselavtal även under dagtid. Vi gör allt vi kan för att se till att det som planterats, efter förutsättningarna ska må så bra som möjligt, men vi kan dock bara garantera bevattning på gravar med skötselavtal. Skulle Linköpings kommun utlysa bevattningsförbud så innefattar det även begravningsverksamheten.

Begravningsceremoni utomhus

Att ha en avskedsceremoni, att kunna ta ett värdigt avsked, är en mycket viktig del i sorgearbetet. På Lilla Aska griftegård och på Linköpings centrala griftegårdar finns möjlighet att ha begravningsceremoni utomhus, ett sista avsked ute i den friska luften i den vackraste tiden på året. Ceremoniplatserna är försedda med katafalk och täcks vid ceremonitillfället av en tältduk för att skydda mot sol såväl som regn. Platserna passar både för begravning enligt Svenska kyrkans ordning och för borgerlig begravning. Ceremoniplatserna kan bokas helgfri tisdag-fredag, och bokas hos pastorsexpeditionen, gällande begravning enligt Svenska kyrkans ordning, eller hos griftegårdsexpeditionen, gällande borgerlig begravning. Observera att platserna endast är avsedda för ceremonier, vilket innebär att det inte är möjligt att arrangera en efterföljande minnesstund där. Man bör även vara medveten om att livet på griftegårdarna fortgår under ceremonin. Det kan till exempel vara en annan gravsättning som pågår en bit bort eller någon som planterar och sköter om sin grav, även ljud från flygplan kan förekomma och så vidare. En del kan uppleva saker som dessa som störande så det är viktigt att vara införstådd med att en begravningsplats räknas som allmän parkmark och att livet fortgår där.

Utställningar att besöka

I Alla helgons kapell, på den norra griftegården, finns möjlighet att se två utställningar. Den ena utställningen, med tillhörande broschyr, berättar om saker som är bra att veta inför en begravning. Till exempel vad som ingår i begravningsavgiften, om att välja gravplats och gravsten, om våra olika begravningsplatser och kapell samt det ansvar det innebär att vara gravrättsinnehavare. Broschyren finns även på griftegårdsexpeditionen och i våra kapell och ekonomibyggnader. I Alla helgons kapell finns även en fotoutställning med bilder från våra kyrkor och texter hämtade ur pastoratets nya bok ”Personligt och traditionellt – ett sista farväl i kyrkan”. Utställningen är öppen vardagar 09.00-15.00. 

I väntrummet i anslutning till ekonomibyggnaden i Lilla Aska hänger en fotoutställning med bilder över Lilla Askas mer än 50-åriga historia. Här visar vi resan från den ursprungliga jordbruksfastigheten som köptes in av Linköpings och S:t Lars församlingars pastorat 1958, via invigningen 1972, till dagens griftegård. Väntrummet är öppet 07.00-18.00. 

Lyssna på människoöden

Vill du vandra genom historien på egen hand? På Linköpings griftegårdar finns ett stort antal kulturhistoriskt intressanta gravar. Det är både gravar som återlämnats till domkyrkopastoratet, och som vårdas och bevaras för framtiden, men även gravar som fortfarande används av en släkt eller familj. Det som de har gemensamt är att de tydligt speglar sin tid och berättar om det liv som levts i vår stad. Flera av dessa gravar har försetts med skyltar som berättar om den som vilar i graven. Man kan alltså, när man har tid och möjlighet, skapa sin egen historiska vandring och ta del av kulturavet.

För närvarande finns ett 90-tal gravar markerade som gravar av kulturhistoriskt intresse, men arbetet fortskrider och nya texter tillkommer fortlöpande. På den gamla och på den norra griftegården bildar några av dessa gravar självguidande slingor med QR-koder, där man får berättelserna upplästa i sin telefon. På den gamla griftegården kan man till exempel höra historien om kungamakaren Mörner som såg till att ätten Bernadotte hamnade på den svenska tronen, om Bonn på Druvan, bonden som blev en framgångsrik krögare i Linköping och om konstnären Johan Krouthén. På den norra griftegården är QR-kodsslingan alldeles ny och startar vid Alla helgons kapell. Här berättas bland annat om familjen Wahlbeck som skapade industrihistoria, Johan Melker Glenzell som emigrerade till Nordamerika och deltog i inbördeskriget på nordstaternas sida, och om Jonn O Nilson som såg till att Linköping fick elektricitet. Välkommen när du själv har tid!

Griftegårdsvandringar

Gå en dramatiserad griftegårdsvandring och träffa några av stadens historiska karaktärer och människor som har sin utkomst från begravningsverksamheten.

Här skapar vi en blomsteräng

För att förbättra förutsättningarna för pollinatörer och gynna den biologiska mångfalden skapar vi nu blomsteräng på några av de gräsytor som idag inte nyttjas som gravkvarter.

Svenska kyrkan har inte skickat ut ett brev med erbjudande om tvätt av gravsten

Kanske har du de senaste dagarna fått ett erbjudande i din brevlåda om tvätt av gravsten? Då vill vi göra dig uppmärksam på att detta inte är ett erbjudande från Svenska kyrkan och att vi heller inte har tillhandahållit några adressuppgifter i samband med utskicket.

Vi erbjuder miljövänlig och professionell tvätt av gravstenar

Gravstenar behöver tvättas då och då för att de ska hålla länge och behålla sin vackra finish. Griftegårdsförvaltningen erbjuder miljövänlig och professionell tvätt av gravstenar.

Lyssna på berättelser om människoöden

Nu kan du göra en egen guidad tur bland linköpingsprofiler på Centrala griftegårdarna.

Griftegårdarna speglar staden

Runt omkring på våra begravningsplatser finns ett stort antal kulturhistoriskt intressanta gravar. Bakom namnen finns ofta spännande människoöden och berättelser.