Halvårsavstämning ht 2022: Undersöka matematiskt

Avdelningen Solen

Med att vi skulle starta upp vårt projekt matematik så förberedde vi vår avdelning med att tillföra material såsom en våg (en gammal med vågskål), en tumstock och bilder på väggarna med geometriska former.

 Vi har även en sång samt en berättelse om ett formmonster utifrån projektet, vi tillförde även magneter som har geometriska former, träbrickor som är runda. Även färdigt material som är kameler som är små- stora och som går att sätta ihop i dess svansar, kamelerna kan man räkna antal eller sortera efter färger. Vi har även färgglada träbrickor som är geometriska former som barnen har i sin lek med att göra t ex hamburgare eller  radar upp dom efter storlek.  

Genom att vi förberedde avdelningen så såg vi att barnen utforska det nya materialet med nyfikna ögon. 

Våra tankar som vi pedagoger hade var om barnen erfarit matematik innan, och om de hade en förståelse för matematik?

Våra läroplans mål vi valt att arbeta med:

•Förmåga att använda matematik för att undersök, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
•Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Lpfö-18

På solen arbetar vi med andra områden men fokusområdet denna termin är matematik. Som pedagog på solen har vi ett förhållningssätt som gör att vi är nära barnen i deras verksamhet med att vi leker med barnen.

Barnen får på så sätt genom leken matematik som vi pedagoger implementerar i leken, vi tillför tillsammans med barnen massor av kastanjer som de kunde väga, rulla, lägga på rad, rotera, bygga med eller och räkna dom.

Vi gjorde även bilder med siffror och bokstäver till barnen så de kunde lägga kastanjer på siffran eller bokstaven. Vi tillförde även vårt vattenbord som vi har ute på sommaren men som vi fyllde med färgade makaroner där vår tanke var att där kunde man med hjälp av olika måttsatser såsom dl mått med att hälla och ösa. 

Vi har även tillfört små träbrickor som barnen snurrar på, bygger på hög och räknar. Barnen använder materialet i sin lek. Vi pedagoger hjälper barnen hur de kan vidareutveckla sin lek med att vi är med och leker och benämner materialet utifrån matematiska begrepp såsom titta en kvadratmacka, eller en jordgubbscirkel. 

Vi byggde även en ramp på väggen så att barnen ska kunna rulla materialet i, det har rullats kastanjer, bilar, djur, träbrickor mm. Leken har växt med att barnen jämförde vem som kunde rulla längst! Eller vad som rullade längst t ex hästen eller katten.

Under projektets gång ser och hör vi barnen använda mer matematiska termer eller att de tillsammans i sin lek räknar och radar upp tåg som blir långt eller som är kort. Barnen får med sig till nästa termin olika förmågor som vi kommer att fokusera på:

Matematik
Barnen ska få en förståelse för att urskilja och undersöka och även använda matematiska begrepp. Genom att vi pedagoger är med barnen i leken och benämner de matematiska begreppen så ger vi barnen ett nyanserat språk och ger dom matematiska termer, samt att de matematiska orden gör att de får en vis förståelse för matematik.

 Vi leker fram matematik tillsammans med barnen så att de får en för förståelse för matematik, inte att man ska kunna gånger tabellen, eller kan rabbla geometriska former utan att de får höra orden och kan koppla ihop t ex en triangel med en triangels magnetform. T ex ”titta” vår matta är en cirkel eller vårt matbord är kvadratiskt.

Förmåga att samarbete
Vi leker tillsammans i olika barnkonstellationer, vi övar turtagning med att lära sig att vänta in varandra, och att det är fler barn som vill utöva denna lek! Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. På solen arbetar vi aktivt med att få barnen att få en förståelse för den andra kompisens känslor och ens egna. 

Hur vi genom samarbete kan ses som en grupp och vad vi som grupp kan göra!

Lek
Leken kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Leken stimulerar barnens fantasi och inlevelse. För barnen på solen, har leken varit en stor del av deras dag på förskolan. Genom leken får barnen imitera, fantisera och bearbeta intryck som sker under dagarna som de är på förskolan. Barnen får då under dagen experimentera med materialet som vi har på solen. 

Kulturell mångfald
Vårt utvecklingsområde för himlaliv under läsåret 2022:  kulturellmångfald och hållbar utveckling. Vi har arbeta med att barnen ska få ta del av kulturell mångfald som vi anser är en viktig del i vår dag på förskolan men som vi är dåliga på att benämna, men som vi gör! 

Vi har låtit barnen ta del av klassiska sagor som sagan om den lilla gumman, Petter och hans fyra getter samt, Lilla kotten får besök så har barnen fått sagan läst för sig flera gånger under dagen samt att vi har sagolådor med innehållet till sagan.

Barnen själva kan leka och berätta sagorna för varandra och även använda dom i leken när de räknar antal getter, eller hur många besök får kotten! Barnen har även fått ha böckerna som är till sagorna att titta i själva eller tillsammans med varandra. Vi sjunger även med barnen och låter barnen få välja vad vi sjunger tillsammans och att vi rim och ramsar med barnen. 

Vi har även haft invigning av ateljén som har haft material som barnen kan stapla, räkna, använda ett ljusbord med material som är format utifrån geometriska former, barnen har även fått ta del av böcker som återspeglar olika konstnärstekniker. Barnen tycker om att mötas i ateljén tillsammans med andra kompisar på stjärnans avdelning, barnen visar gärna varandra vad man kan göra med materialet som t ex räkna, stapla, snurra, rotera materialet. Vi får in matematik, samarbete, förtrogenhet, fantasi och färdighet i barnens vardag på ett lekfullt sätt och att vi gör det tillsammans med barnen. 

Hållbar utveckling
med att vi sorterar vårt frukt avfall i gröna påsen så pratar vi aktivt med barnen varför vi lägger skräpet som blir från frukten i en påse, vi fortsätter med att visa och samtala med barnen dagligen om vår miljö, och hur vi kan hjälpa till med att sortera, barnen får även från oss pedagoger höra att vi är rädda om våra saker med att vi inte kan handla nya saker hela tiden.

Vi har märkt att barnen behöver få ett förhållningssätt gentemot saker i deras och vår omgivning, med att vi är rädda om varandra och saker runt omkring oss. Barnen har vid fruktstunden fått säga till om de vill ha en halv, eller en fjärdedels äpplebit eller vill de ha en hel bananbit, på så sätt har vi även fått in matematiken i hållbar utveckling med att vi pedagoger benämner frukten utifrån matematiska begrepp.   

Förändrat kunnande bland barnen 
Vi ser och hör att barnen använder sig av geometriska termer i sitt språk när de pratar med varandra och när de räknar, vi upplever att  barnen har fått en förförståelse och även ett förändrat kunnande i matematiken samt att de använder sig av matematik i leken och att de kan använda sig av matematiska termer. De har även en fantasi med att låta visa färdiga former bli annat i leken.

Vi fortsätter med att leka fram matematiken, hur kan vi göra denna termin! Vad intresserar dom nu! Kan vi vidareutveckla de klassiska sagorna t ex med sagon om pannkakan eller att vi fortsätter med att ”skynda långsamt” i projektet och att vi tar tillvara på stunder och tillfällen som skapas utifrån projektet matematik tillsammans med barnen.