Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Linköpings domkyrkopastorat Besöksadress: Ågatan 40 , 58222 Linköping Postadress: Box 2037, 58002 Linköping Telefon:+46(13)303500 E-post till Linköpings domkyrkopastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Katekumenat – samtal om tro och liv för vuxna

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor och tro? Då kan katekumenat vara något för dig!

Söker du ett sammahang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor? Då kanske katekumenat är något för dig. Det vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro eller vill fördjupa en tro som redan finns.

Här nedan kan du läsa mer om vad katekumenat är och hur det fungerar.

Katekumenat - vuxen väg till tro

Katekumenat vänder sig till vuxna och som är nyfikna på eller söker en tro och som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan. Så om du söker ett sammanhang där du kan samtala och reflektera över livsfrågor då kanske katekumenatet är någonting för dig.

I den tidiga kristna kyrkan, innebar katekumenat dopundervisning för vuxna eller undervisning inför vuxenkonfirmation. Och då liksom nu är det ett sätt att lära känna sig själv och att lära känna och få kunskap om den kristna tron.

Hur går det till?

Vi utbyter erfarenheter med all respekt för varandras frågor.

En mindre grupp, 4-10 personer träffas regelbundet, oftast ett läsår. I gruppen delar deltagarna varandras livsberättelser och ställer våra frågor om tron och Gud. Ingen fråga är för liten eller för stor. Gruppen får vägledning, handledning och undervisning utifrån de frågeställningar och erfarenheter som man bär med sig.

Man måste inte tro när man kommer, men en nyfikenhet och en vilja att dela sina tankar och frågor med andra är en bra utgångspunkt.  Katekumenerna deltar också i församlingens gudstjänstliv regelbundet.

Dela livsberättelser

Katekumenen står i centrum och är en gåva från Gud till församlingen. Den människa som längtar efter att finna en tro har en gudserfarenhet genom sin längtan. Den personen är viktig inte bara för att han eller hon efterfrågar undervisning utan även för att han/hon kan lära församlingen något om Gud genom att vilja berätta om sitt liv och sina erfarenheter.

Katekumenatets kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv. Genom att utgå från den enskilda människans frågor och erfarenheter och låta dessa möta Bibelns berättelser och kyrkans liv och tradition kan människor spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen hur Gud verkar i det egna livet.

När gruppen startar ägnar vi de första gångerna åt att lyssna på varandras livsberättelser. De är viktiga för att vi ska bli en trygg grupp där vi förstår varandra. Gruppen har tystnadsplikt och för inte något vidare. När vi berättat och lyssnat är vi också beredda att dela med oss av våra frågor om och till Gud.

Dop och konfirmation

Om man inte är döpt när man går in i gruppen finns det möjlighet till det under katekumenatårets påskhelg. Är man inte konfirmerad kan det också ordnas. Men även du som är döpt och konfirmerad kan vara med. Alla får möjlighet att sina doplöften i påsknattens eller påskdagens gudstjänst.

Vägen vidare

När läsåret gått skingras gruppen. Då kan man, om man vill, vara medvandrare till en katekumen i nästa grupp. Men det kristna livet kan erbjuda möjligheter som visar sig under resan. Att finna dessa är katekumenatets utmaningar. Det är en spännande, hisnande och känslosam resa. Välkommen att vara med om du längtar… 

domkyrkoförsamlingen

Start 25 sept 18.30 i Gamla Domprostgården, Storgatan 47. Välkommen till information efter högmässan den 8 sept i Domkyrkan.

Marianne Modéus 013-30 35 84
marianne.modeus@svenskakyrkan.se

johannelund

Britta Olinder 013-30 39 53
britta.olinder@svenskakyrkan.se

S:t Hans Kyrka, Ekholmen

Varannan torsdag. Hösten 2019-våren 2020. Start den 3 okt 18.30.

Nillan Kylemark Bergman 013-30 38 16
nillan.bergman@svenskakyrkan.se 

s:t lars kyrka

Start 11 nov 18.00-20.30

Cecilia Öberg 013-30 37 52
cecilia.oberg@svenskakyrkan.se

tannefors kyrka

Start tis 1 okt 18.30

Annika Vårblom Sandström 013-30 37 82
annika.varblom-sandstrom@svenskakyrkan.se