Ett par händer som håller i ord om livet och tron.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Katekumenat – samtal om tro och liv för vuxna

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor och tro? Då kan katekumenat vara något för dig!

Söker du ett sammahang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor? Då kanske katekumenat är något för dig. Det vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro eller vill fördjupa en tro som redan finns.

Här nedan kan du läsa mer om vad katekumenat är och hur det fungerar.

Katekumenat - vuxen väg till tro

Katekumenat vänder sig till vuxna och som är nyfikna på eller söker en tro och som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan. Så om du söker ett sammanhang där du kan samtala och reflektera över livsfrågor då kanske katekumenatet är någonting för dig.

I den tidiga kristna kyrkan, innebar katekumenat dopundervisning för vuxna eller undervisning inför vuxenkonfirmation. Och då liksom nu är det ett sätt att lära känna sig själv och att lära känna och få kunskap om den kristna tron.

Hur går det till?

Vi utbyter erfarenheter med all respekt för varandras frågor.

En mindre grupp, 4-10 personer träffas regelbundet, oftast ett läsår. I gruppen delar deltagarna varandras livsberättelser och ställer våra frågor om tron och Gud. Ingen fråga är för liten eller för stor. Gruppen får vägledning, handledning och undervisning utifrån de frågeställningar och erfarenheter som man bär med sig.

Man måste inte tro när man kommer, men en nyfikenhet och en vilja att dela sina tankar och frågor med andra är en bra utgångspunkt.  Katekumenerna deltar också i församlingens gudstjänstliv regelbundet.

Dela livsberättelser

Katekumenen står i centrum och är en gåva från Gud till församlingen. Den människa som längtar efter att finna en tro har en gudserfarenhet genom sin längtan. Den personen är viktig inte bara för att han eller hon efterfrågar undervisning utan även för att han/hon kan lära församlingen något om Gud genom att vilja berätta om sitt liv och sina erfarenheter.

Katekumenatets kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv. Genom att utgå från den enskilda människans frågor och erfarenheter och låta dessa möta Bibelns berättelser och kyrkans liv och tradition kan människor spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen hur Gud verkar i det egna livet.

När gruppen startar ägnar vi de första gångerna åt att lyssna på varandras livsberättelser. De är viktiga för att vi ska bli en trygg grupp där vi förstår varandra. Gruppen har tystnadsplikt och för inte något vidare. När vi berättat och lyssnat är vi också beredda att dela med oss av våra frågor om och till Gud.

Dop och konfirmation

Om man inte är döpt när man går in i gruppen finns det möjlighet till det under katekumenatårets påskhelg. Är man inte konfirmerad kan det också ordnas. Men även du som är döpt och konfirmerad kan vara med. Alla får möjlighet att sina doplöften i påsknattens eller påskdagens gudstjänst.

Vägen vidare

När läsåret gått skingras gruppen. Då kan man, om man vill, vara medvandrare till en katekumen i nästa grupp. Men det kristna livet kan erbjuda möjligheter som visar sig under resan. Att finna dessa är katekumenatets utmaningar. Det är en spännande, hisnande och känslosam resa. Välkommen att vara med om du längtar…