Ett par händer som håller i ord om livet och tron.
Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Katekumenat – samtal om tro och liv för vuxna

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor och tro? Då kanske katekumenatet är något för dig.

Katekumenat - vuxen väg till tro

Katekumenat vänder sig till vuxna som är nyfikna på eller söker en tro och som vill utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom kyrkan. Så om du söker ett sammanhang där du kan samtala och reflektera över livsfrågor då kanske katekumenatet är någonting för dig.

I den tidiga kristna kyrkan, innebar katekumenat dopundervisning för vuxna eller undervisning inför vuxenkonfirmation. Och då liksom nu är det ett sätt att lära känna sig själv och att lära känna och få kunskap om den kristna tron.

Hur går det till?

Vi utbyter erfarenheter med all respekt för varandras frågor.

En mindre grupp, 4-10 personer träffas regelbundet (vanligtvis en kväll varannan vecka) under ett läsår. I gruppen delar deltagarna sina livsberättelser och ställer frågor om tron och Gud. Ingen fråga är för liten eller för stor. Gruppen får vägledning, handledning och undervisning utifrån de frågeställningar och erfarenheter som lyfts fram i samtalen.

De första gångerna ägnar vi åt att lyssna på varandras livsberättelser. De är viktiga för att vi ska bli en trygg grupp där vi förstår varandra. Gruppen har tystnadsplikt och för inte något vidare. När vi berättat och lyssnat är vi också beredda att dela med oss av våra frågor om och till Gud.

Man måste inte tro när man kommer, men en nyfikenhet och en vilja att dela sina tankar och frågor med andra är en bra utgångspunkt. Katekumenerna deltar också i församlingens gudstjänstliv regelbundet.

Utgångspunkter

Katekumenen står i centrum och är en gåva från Gud till församlingen. Den människa som längtar efter att finna en tro har en gudserfarenhet genom sin längtan. Den personen är viktig inte bara för att han/hon efterfrågar undervisning utan även för att han/hon kan lära församlingen något om Gud genom att vilja berätta om sitt liv och sina erfarenheter.

Katekumenatets kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv. Genom att utgå från den enskilda människans frågor och erfarenheter och låta dessa möta Bibelns berättelser och kyrkans liv och tradition kan människor spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen hur Gud verkar i det egna livet.

Dop och konfirmation

Om man inte är döpt och konfirmerad sedan tidigare finns det möjlighet till det under året som katekumen. Men även du som är döpt och konfirmerad kan vara med.

Prata om livet!

– Jag har nog aldrig varit så pirrig i hela mitt liv som när jag gick in till det allra första mötet här, berättar Daniel Wettervik som tillsammans med Elisabeth Magnusson går i en katekumenatsgrupp i S:t Lars kyrka. Jag stod utanför och funderade på om jag skulle gå in eller gå och ta en hamburgare istället.