Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift

Samtal i mötet mellan kyrka, kultur, samhälle och vetenskap.

Program hösten 2022

Om oss

Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift vill verka för ett gränsöverskridande tankeutbyte genom föreläsningar och samtal i mötet mellan kyrka, kultur, samhälle och vetenskap. Akademin bildades 1987.

Medlemskap

Du blir medlem genom att sätta in 100:- på pg 654380-5. Glöm inte att uppge namn och adress!

Styrelsen

Johannes Zeiler, ordförande
Cecilia Öberg, vice ordförande
Elisabeth Brodén, sekreterare
Maria Åkerström, kassör
Katja Ekman
Eva M Nilsson
Jörgen Ralphsson
Peter Lindvall
Peter Lundborg