Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift

Samtal i mötet mellan kyrka, kultur, samhälle och vetenskap.

Om oss

Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift vill verka för ett gränsöverskridande tankeutbyte genom föreläsningar och samtal i mötet mellan kyrka, kultur, samhälle och vetenskap. Akademin bildades 1987.

Medlemskap

Du blir medlem genom att sätta in 100kr på pg 654380-5 eller swish 123 050 08 76. Glöm inte att uppge namn och adress.

Styrelsen

Johannes Zeiler, ordförande
Sofia Morberg Jämterud, vice ordförande
Maria Åkerström, kassör
Peter Lindvall
Peter Lundborg
Madeleine Nordell
Jörgen Ralphsson 
Kerstin Samuelsson Horned
Lars Vikinge