Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift

Samtal i mötet mellan kyrka, kultur, samhälle och vetenskap.

Livets början och livets slut

Etiska reflektioner över några av samtidens mest brännande samhällsfrågor. Måndag 30 oktober 18.30 i Domkyrkans församlingshem (Läroverksgatan 9). Fri entré! Sofia Morberg Jämterud är präst, teologie doktor i etik och biträdande lektor vid Linköpings universitet

Om oss

Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift vill verka för ett gränsöverskridande tankeutbyte genom föreläsningar och samtal i mötet mellan kyrka, kultur, samhälle och vetenskap. Akademin bildades 1987.

Medlemskap

Du blir medlem genom att sätta in 100:- på pg 654380-5. Glöm inte att uppge namn och adress!

Styrelsen

Johannes Zeiler, ordförande
Sofia Morberg Jämterud, vice ordförande
Maria Åkerström, kassör
Eva M Nilsson
Kerstin Samuelsson Horned
Jörgen Ralphsson
Peter Lindvall
Peter Lundborg