Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift

Samtal i mötet mellan kyrka, kultur, samhälle och vetenskap.

Hållbart

HUR SER EN HÅLLBAR FRAMTID UT?

Hur mycket oro inför vår egen och planetens framtid är hållbar? Hur långt kan jag sträcka mig, hur mycket kan jag streta på innan det inte längre är hållbart? Hur vänder vi oss till Gud med allt detta? Vårens tre föreläsningar bjuder in till tankar om ett hållbart liv.

En annan ordning är möjlig

Söndag 23 februari 15.00 • S:t Lars kyrka, Linköping

ERIKA DAHLÉN Konstnär, föreläsare och redaktör för boken Jorden vi ärvde.

I media målas mörka framtidsscenarion upp, med dystra klimatrapporter och ett allt mer polariserat samhälle. Somliga av oss reagerar med att stoppa huvudet i sanden, andra drabbas av depression. Vad finns det för alternativa strategier? Att känna hopp – är det bara självbedrägeri, eller kan det rentav vara en motståndshandling?

Hållbar hälsa hela livet

Söndag 8 mars 15.00 • S:t Lars kyrka, Linköping

CECILIA MELDER Präst Teol.Dr. i religionspsykologi

I Sverige äter vi allt nyttigare, motionerar mer, lever sundare och röker mindre men ändå ser vi en ökad psykisk och social ohälsa på flera områden. Den existentiella dimensionens betydelse för hälsa och livskvalité uppmärksammas alltmer – frågor om livets mål och mening, hopp och inre frid. Cecilia Melder talar om hur vi, genom att aktualisera den existentiella dimensionen av hälsa, kan utveckla långsiktigt hållbar hälsa och välbefinnande genom hela livet på både individ och gruppnivå.

Vetekornets lag – tankar om mänsklig och kyrklig hållbarhet

Söndag 29 mars 15.00 • S:t Lars kyrka, Linköping

LISBETH GUSTAFSSON Journalist, författare, Teol. Dr. h.c.

Hur håller vi oss mänskliga i vår förytligade, jobbiga, informationsdigra, konsumtionsinriktade och splittrade tillvaro? Vad är andlig mognad i vår tid? Vilken roll kan kyrkan spela i detta?

om oss

Akademi för kyrka och kultur i Linköpings stift vill verka för ett gränsöverskridande tankeutbyte genom föreläsningar och samtal i mötet mellan kyrka, kultur, samhälle och vetenskap. Akademin bildades 1987.

Länk till program hösten 2019 (PDF)
Länk till tidigare program (PDF)

Medlemskap

Du blir medlem genom att sätta in 100:- på pg 654380-5. Glöm inte att uppge namn och adress!

Styrelsen för 2019

Jonny Karlsson, ordförande
Göran Rehnström, vice ordförande
Anne-Marie Eeg-Olofsson, sekreterare
Eva M. Nilsson
Mikael Billemar
Cecilia Annertz Lundgren
Yvonne Rudmark
Markus Lindstedt

Monica Jonsson, kassör

Kontaktperson

Jonny Karlsson

Linköpings domkyrkopastorat