Kulturgravar

En kulturgrav innebär att gravplatsen, enligt kulturvårdsplanen bedömts vara intressant ur ett exempelvis estetiskt, historiskt eller kulturellt perspektiv.

Kyrkogårdar och griftegårdar utgör en viktig del av landets kulturarv. En del av värdena ligger i äldre gravar och deras utsmyckning. Våra begravningsplatser ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskas eller försämras. Att ärva, förvalta och överlämna är ledorden.

Återanvändning av gravstenar

Ett stort antal gravstenar lämnas kvar då gravrätterna återlämnas eller återtas. Vissa av dessa har ett kulturhistoriskt värde. Vi ser gärna att dessa gravstenar ska finnas kvar i något av griftegårdarnas kulturkvarter. Vid en ny begravning i dessa kvarter upplåts gravarna med återanvända, tidstypiska stenar som gravrättsinnehavaren hyr, ytterligare ett led i vårt omfattande miljöarbete. Genom att återanvända gravstenar värnar vi även om vår miljö.

335 kulturgravar

Kulturgrav innebär att gravplatsen, enligt kulturvårdsplanen bedömts vara intressant ur ett exempelvis estetiskt, historiskt eller kulturellt perspektiv. Totalt finns 335 kulturgravar på våra tre begravningsplatser på Linköpings griftegårdar.
 
Bland de 335 kulturgravarna ingår en grupp av gravar, i nuläget 63 stycken, av särskilt intresse som försetts med informationsskyltar. Tio av dessa gravar ligger på Gamla griftegården (den äldsta delen av Centrala griftegårdarna) och har försetts med en QR-kod och bildar en självguidande slinga.

Lyssna på berättelser om människoöden

Nu kan du göra en egen guidad tur bland linköpingsprofiler på Centrala griftegårdarna.