Heliga Birgitta

Den heliga Birgitta och Linköpings domkyrka

Den heliga Birgitta har satt sitt avtryck på många platser och i många kyrkor. Det rör sig om platser som hon själv besökte eller verkade ifrån, men också kyrkor, museum etc. där vi i dag kan se konstföremål med en anknytning till Birgitta.

Linköpings domkyrka har på många sätt varit och är mycket betydelsefull i traditioner och konst med Birgitta i centrum.

Under Birgittas liv var Linköpings domkyrka inne i en mycket expansiv byggnadsfas. Det romanska långhuset revs och den gotiska, treskeppiga hallkyrka vi i dag har, tog form. Enligt tradition så var Birgitta ofta på besök i kyrkan och särskilt berättas i legender och uppenbarelser om hur hon knäböjde inför det stora 1300-talskrucifixet. Hennes släkt på mödernet hade starka band med Östergötland och Folkungarna. De hade också bidragit med stora donationer till katedralen.  Birgitta hade naturligtvis många egna kopplingar till Domkyrkan, men vi har bara bevis för att hon en gång besökte den under sin livstid. Det var 1344. Samma år hade hennes make dött i Alvastra och nu beslutade sig Birgitta för att resa till Rom och tala med påven om sina klosterplaner. Innan resan dit begav hon sig till Linköping med sin svärson och Katarinas make Eggard van Kyren för att göra upp jord- och fastighetsaffärer med Domkyrkan.

I Domkyrkan fanns Magister Mathias som var Birgittas biktfader och än mer betydelsefull var nog biskop Nils Hermansson. Han hade redan under sin egen studietid tjänstgjort som informator till Birgittas och Ulfs barn på Ulfåsa. Trots motstånd från bl.a. kungamakten kom han att bli en oerhört älskad och folklig biskop i Linköping. Enligt Katarinalegenden mötte Nils processionen med Birgittas kista från Rom 1374. Han vakade över kistan flera dygn i katedralen, innan den bars vidare till Vadstena. Att Birgitta så snabbt blev helgonförklarad efter sin död har vi denne biskop att tacka för som gjorde mycket av det bakomliggande arbetet. Själv blev också Nils saligförklarad, fick namnet latiniserat, Nicolaus Hermanni, samt ett eget kor i Domkyrkan.  

Birgitta kom naturligtvis att bli mycket betydelsefull för stiftskyrkan redan under medeltiden. En altarstiftelse bildades  och ett helgonaltare uppfördes i Domkyrkan. Vi vet dock inte var altaret var placerat. Troligen förstördes också dess utsmyckning under någon av bränderna på 1500-talet, om de inte avlägsnades direkt efter reformationen. Altarstiftelsen var mycket rik och hade jordinnehav och en tillhörande prästtjänst för altaret. Prästen bodde också i en särskild gård, så kallat prebende. Prebendegården var belägen i Sankt kors kvarter, inte långt från Domkyrkan.

En mycket vacker textil tillverkades i Vadstena kloster för Domkyrkan, sent 1300-tal eller runt 1400. Det är ett altarbrun som har ett yttäckande silkesbroderi i grönt och rött på linnelärft. Förutom silke har det guld- och pärlbroderier. Altarbrunet har tre figurframställningar. En bebådelsescen. En bild av Maria med den döde Kristus i knät, s.k. pièta.  I den tredje syns Birgittas uppenbarelse, där hon och jungfru Maria knäböjer inför det nyfödda Jesusbarnet. Detta är en av de äldsta bilder som finns av Birgitta. Altarbrunet var troligen tillverkat för högaltaret och i dag finns det på Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum. www.lsdm.se 

Den heliga Birgittas betydelse har tveklöst uppmärksammats mer och mer under de senaste hundra åren.Dagens besökare i katedralen finner avbildningar av Birgitta på många platser. Redan utanför syns hon i det mosaikprydda tympanonfältet över stora västporten.  Mosaiken är från 1986 och konstnären är Bengt-Olof Kälde. Förutom Birgitta finns Nicolaus Hermanni med samt kyrkans skyddspatroner Petrus och Paulus avbildade. Helgonen flankerar den i mitten tronande Kristus.

På sydsidans fasad finns också ett konstverk från 1921 med den heliga Birgitta. Det är en bronskopia av den berömda medeltida ekskulpturen i Vadstena klosterkyrka. Ofta kallad  ”den porträttlika Birgitta”. Skulpturen i Linköping sitter under en baldakin i sten som är skulpterad med bland annat  biktfäder och klosterkyrkan. Konstnären är Olle Hjortzberg.

När man kommer in i katedralen så möts man av den välkomnande Kristusbilden på Sörensens altartavla från 1936. På bägge sidor om Kristus finns bibliska gestalter, helgon och personer som betytt mycket i kyrkohistorien. Längst ut till höger syns en knäböjande Birgitta som omfamnar en liten Östgötaflicka. Intill Birgitta står också biskop Nicolaus Hermanni, som betydde så mycket i hennes liv.

När tornets nedervåningar restaurerades och byggdes om på 1980-talet fick konstnären Per Andersson i uppdrag att måla flera av fönstren. Två trappor upp, över sakristian ligger Mathiassalen. Den är uppkallad efter teologen magister Mathias, som var en av Birgittas biktfäder. Här finns också en fönstermålning där man ser magister Mathias och Birgitta i samtal under Domkyrkans stora krucifix.

Bilder med den heliga Birgitta finns också på andra ställen i Linköping. Östergötlands museum har en berömd målning till exempel. Birgitta finns också mitt på Stora torget, även om inte alla direkt gör den kopplingen. Här möter man henne i alla fall på  Carl Milles Folkungabrunn från 1927. Den ridande Folke Filbyter har blivit en symbol för Linköping. Trots det är det ett stort frågetecken om han verkligen existerat. Inspirationskälla för Milles var Verner von Heidenstams berättelse om Folkungaätten.  Folke Filbyter rider i ett stort brunnskar i svart granit som runt om har bilder som berättar om Sveriges medeltidshistoria.  Här finner man också Birgitta i tre framställningar. Vi ser hur hon tar emot en uppenbarelse i en, knäfaller inför Domkyrkans krucifix i den andra och i den tredje syns hon rida på väg till Rom. Att Birgitta framställs i flera scener här beror både på sin betydelse i den svenska medeltidshistorien och att hon var släkt med Folkungarna på sin mors sida.

Förutom Vadstena är Linköping en ort dit man gärna kan bege sig om man har intresse för den heliga Birgitta. Antingen man är nutida pilgrim, historie- eller konstintresserad så finns här mycket att hämta. Det gäller både i permanenta konstverk och under tillfälliga utställningar samt att här råder historiens vingslag.

7 oktober är det Birgittadagen.

Thomas Malm, Auktoriserad Linköpingsguide/Domkyrkoguide

Källor:

Tagesson, Göran: Biskop och stad 2002, Stockholm

Modén, Eva: Bilgrimsresor 2003, Östergötlands länsmuseums förlag

Nisbeth, Åke och Estham, Inger: Linköpings domkyrka Inredning och inventarier 2001, Borås

Österlin, Lars: Upptäckter i Linköpings domkyrka, 1988, Linköping