Heemskercks altarskåp

År 1538–42 målade Maarten van Heemskerck det här altarskåpet (som nu står på Domkyrkans södra sida) till den stora Sankt Laurentiuskyrkan i Alkmaar (Grote of Sint-Laurenskerk) och där fanns det i cirka 40 år. Uppgifterna går sedan isär om hur altarskåpet kom hit till Linköpings domkyrka år 1582. Det såldes 1581.

Enligt sägnen ska altarskåpet ha beställts av ärkebiskopen av Novgorod och enligt den legenden skulle fraktskeppet ha råkat ut för storm och gått på grund i Östergötlands skärgård och då köpte kung Johan III altarskåpet för 1200 tunnor vete och donerade det till Linköpings domkyrka. (Johan III hade flera kopplingar till Linköping och hjälpte till ekonomiskt när Linköpings domkyrka behövde rustas upp under 1500-talets senare del.) Men det är som sagt en sägen. Mer troligt är att altarskåpet räddades undan bildreformationens förstörelse av bilder i katolska kyrkor i Holland genom att det såldes hit till Sverige.

När altarskåpet 1582 kom till Linköpings domkyrka placerades det i högkoret men flyttades år1812 till den södra sidan då man ansåg att högkoret blev väl mörkt. 

Maarten van Heemskerck är en av de viktigaste renässanskonstnärer från Nederländerna. (Född i Heemskerck nära Alkmaar.) Han målade många altarskåp till kyrkor runtom i Europa, men inget av dem är lika stort som detta. Måleristilen kallas för manierism, en populär stil under 1500-talet med en närmast överdriven detaljrikedom i klara färger med dramatiska rörelser.

Altarskåpets dörrar med åtta målningar var under mitten av april - mitten av oktober 2018 utlånade till Alkmaar, Holland, till den stora S. Laurentiuskyrkan
som firade 500 år bl.a. genom att visa detta mästerverk som en gång stått där!
Att flytta delar av ett så här stort och kostsamt konstverk krävde mycket förberedelsearbete av konstexperter för att utröna skick och tålighet och luftfuktighet etc. och allt gick bra. 

Om man kunde stänga dörrarna på Heemskercks altarskåp ...

Dörrarna till Heemskercks altarskåp inne i Domkyrkan är för sköra för att öppna och stänga så de står numera alltid öppna. Pressar man sig mot väggen bakom altarskåpet så kan man i mörkret ana de bilder som finns på dörrarnas utsida. Nu visar vi upp dem här.