Muren som talar

Välkommen till Sankta Maria i Johannelund och Johannelunds församling

Muren som talar

Sankta Maria i Johannelund invigdes 1963 och är ett resultat av ett unikt samarbete mellan dåvarande distriktprästen Sam Aurelius, arkitekterna Höjer och Ljunqvist, konstnären Erik Höglund och textilkonstnären Sten Kauppi.

Kyrkan har en omslutande, rund form som bryter mot den omgivande kantigheten och allt från den inre tegelmuren till textilierna utgör en starkt sammanhållen helhet.

Muren som talar är en rundvandring i kyrkan. Den har fokus på detaljer i väggarna och andra delar i kyrkorummet. Tanken med detaljerna och rundvandringen är att få en informativ och visuell berättelse om frälsningshistorien. Texten till muren som talar är skrivna av Sam Aurelius.

Vill du ha mer information om kyrkan kan du beställa material från församlingsexpeditionen. En broschyr om kyrkan finns att hämta inne i Vapenhuset.

Frälsningshistorien

Mitt ibland höghusen, alldeles invid torget ligger vår kyrka. Man kunde ju tolka dess läge så: i centrum kan man köpa mat, kläder och allt möjligt. Fullständig service... Därför skall också själen få vad den tillkommer genom en kyrka i centrum.

Johannelunds församling ligger i Linköpings sydöstra delar. Detta var den första planerade förorten till Linköping och stadsdelen byggdes upp under 50-talet. Kyrkan invigdes på Jungfru Marie bebådelsedag 1963. Johannelund blev egen församling 1972. Idag bor ca 8400 personer i församlingen och av dem är ca 7200 kyrkotillhöriga.

Kyrkorådet i Johannelunds församling beslutade att från och med den 13 mars 2005 byta namn på kyrkan till Sankta Maria i Johannelund. Beslutet är ett resultat av tankar och funderingar som funnits i församlingen allt sedan kyrkan invigdes 1963. Då invigningsdagen är Jungfru Marie Bebådelsedag har kyrkan, enligt kyrklig tradition, alltid varit en Mariakyrka. Nu är det dags att den också officiellt får bära Marias namn. Vi ser det som en bön om kyrkornas enhet och en utsträckt hand mot de många kristna i vårt land, från andra länder och traditioner, för vilka Herrens moder Maria har en naturligare plats i fromhetslivet än vad hon kanske haft hos oss under de senaste århundradena. Bed också du för din församling och att Sankta Maria i Johannelund skall få vara en kyrka där allt fler finner Gud och ett andligt hem. Vill du ha mer information om kyrkan? Titta in, där finns broschyren "Muren som talar".

Välkommen till Johannelunds församling!