Projekt 2021/2022: Under ytan

Terminsavstämning avdelningen Molnet

I läsårets projekt, Under ytan, vill vi ge varje barn förutsättningar att utveckla:

•förståelse för samband i naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra och

•förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, (Lpfö 18, s.14)

•Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och  intressen utan att begränsas av könsstereotypa uppfattningar. (Lpfö 18, s,8)

Vi startade projektet med att dela in barnen i små grupper och samtalade om var det finns vatten i vår närhet och var vattnet kommer ifrån. Vi gick till kyrkan tillsammans och undersökte om det fanns vatten i kyrkorummet och vad det i så fall används till. I ateljén undersökte vi experiment med vatten genom experiment om ytspänning och ”russinhissen”. Allt eftersom introducerade vi ett experiment i taget för barnen så att de kan prova själva. Barnen fick följa en bildinstruktion för att göra olika experimentet.  

Vi tittade på Octonauterna, på SVT Play bland annat avsnittet Manetblomningen  samt ”Dykfilm från västkusten” på Youtube. På så sätt fick vi tillsammans upptäcka allt som finns under vattenytan och många fascinerande djur.

Barnen har skapat egna maneter. Genom att blötlägga gelatinblad har de fått uppleva ungefär hur riktiga maneter känns. Samtal uppkom barnen emellan huruvida de har känt på maneter  i verkligheten, blivit brända eller om de ens finns på riktigt. Med filmen från västkusten har barnen fått kunskap om hur olika vattenlevande varelser ser ut. Barnen har fått rita dessa med akvarellfärger. I experiment konstaterade barnen att russin inte fångar bubblor när de är blöta. Varför? I annat experiment fick barnen träna både matematiska kunskaper samt öva finmotorik genom att dropp en droppe i taget med en pipett. I ateljén har barnen fått pröva droppträning och målning med pipetter

Vi hittade några bortglömda växtskott i flaskor. Då kom vi på att det finns mer som kan finnas under ytan. Vi planterade de bortglömda växtskotten samt olika frön. Vi samtalade med barnen om att det förutom vattenyta även finns en jordyta. Vad finns under jordytan? Det finns rötter och som utvecklas under jordytan. För att skotten och frön ska växa behövs det vatten, sol och tålamod berättar barnen. 

På Himlaliv vill vi utveckla arbetet med att skapa tryggare miljöer på gården, belysa barngruppens gruppdynamik och maktstrukturer. För att de yngsta barnen inte ska exkluderas utomhus vill vi förbättra och förändra den pedagogiska miljön. I verksamheten strävar vi efter att ge flickor och pojkar samma förutsättningar. 
På avdelningen Molnet har vi anpassat inomhusmiljön till vårt projekt. Vi har skapat nya miljöer som ger barngruppen fler valmöjligheter och inspiration till nya lekar. Vid samtal med barnen strävar vi efter att vidga deras uppfattning om hur pojkar och flickor leker, klär sig, utvecklar intressen och förmågor oavsett vilket kön de tillhör.