Gudstjänst

I gudstjänsten finns det plats för gammal och ung. Här ber vi för vår värld, sörjer med den som sörjer, gläds åt det nyfödda barnet och här delas gemenskapens måltid.

Gudstjänsten - ett möte mellan människa och Gud

Gudstjänsten är ett tecken på gemenskap. Den är själva kärnan i Svenska kyrkans liv och är öppen för alla, både troende och sökare. Under ett år görs drygt 20 miljoner gudstjänstbesök.

De första kristna firade gudstjänst i hemlighet i hemmen. De träffades en gång i veckan, på söndagen som var Jesu uppståndelsedag. Då berättade man händelserna i Jesu liv och läste ur någon av apostlarnas brev. Man bad gemensamma böner och sjöng psalmer. Genom århundradena har gudstjänsten förändrats och utvecklats, men den ursprungliga strukturen finns kvar.

Våra vanligaste gudstjänstformer är mässa (med nattvard) och gudstjänst (utan nattvard). Vi har även barngudstjänster och musikgudstjänster. Musiken och sången har en central plats i gudstjänsten med hjälp av våra olika körer.

Gudstjänsten är alltid ett möte - ett möte mellan människa och Gud samt mellan människa och människa.

En tanke och en ton

Ta del av en kort tanke inför helgen följt av ett musikaliskt inslag. En tanke och en ton sänds varje lördag 18.00 på Facebook och på den här webbsidan som en digital helgsmål.

Så hittar gudstjänster i våra kyrkor

För detaljerat gudstjänstprogram, se kalendern på sidan, respektive församlingskalender eller annonsen i Corren på onsdagar och i Linköpingsposten.

Med appen Kyrkguiden kan du hitta till Svenska kyrkan med hjälp av mobiltelefonen. Du kan också se vad som händer i kyrkan och planera gudstjänster och annat som du inte vill missa. Appen är gratis och finns för både iPhone och Android.