När någon dör

Vem tar hand om kroppen när någon dör? Vilka räknas som närmast anhöriga och vad ska de göra? Här kan du läsa om vad som ska göras när någon dör, och av vem.

De närmast anhöriga får dödsbudet

Om ingen anhörig var närvarande när personen dog, kontaktas de anhöriga så fort som möjligt av till exempel sjukhuset.

Kroppen förs till bårhuset

När någon dör ska kroppen föras till bårhuset i väntan på begravning eller kremering. Oftast är det sjukhuset eller servicehuset som sköter om det. Om dödsfallet beror på en olycka, ett brott eller liknande så gör polisen det.

Längre fram, transporteras den avlidna från bårhuset till en lokal för förvaring. Den ansvarar huvudmannen för begravningsverksamheten för. 

Ta reda på dödsboets tillgångar och skulder

Dödsboet består inte av några personer, utan är de tillgångar och skulder som finns kvar efter en avliden person. Tillgångarna kan till exempel vara pengar, bostad och saker. Tillgångarna i dödsboet ska först och främst användas för begravningen. Om pengarna inte räcker till det, kan dödsboet ansöka om ekonomiskt stöd hos socialtjänsten i den kommun där den som har dött var skriven. Dödsboet upphör när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

Att sköta ett dödsbo, efterlevandeguiden.se 

Kostnader för en begravning

Skatteverket utfärdar intyg

Innan en person kan begravas eller kremeras måste Skatteverket utfärda ett intyg om att den avlidne får gravsättas eller kremeras. 

Ta reda på den dödas önskemål

Många har lämnat efter sig nedskrivna eller muntliga önskemål om hur de vill begravas, och hur de vill att en begravnings- eller minnesstund ska utformas. Ta hänsyn till önskemålen.

Välj kistbegravning eller kremering

Nu behöver de anhöriga till den döda personen planera för begravningen. Om det inte finns någon anhörig som vill ta hand om begravningen är kommunen skyldig att göra det. Man kan välja att begrava kroppen i en kista eller att kremera. Det måste ske inom en månad efter dödsfallet, med vissa undantag.

Alternativ för hur den döda kan begravas

Kontakta Svenska kyrkan om begravningen

Om den döda ska begravas enligt Svenska kyrkans ordning, finns det mycket hjälp och stöd att få i planeringen av begravningen. Kontakta församlingen där den döda ska begravas, så får du hjälp. Du kan också läsa mer om hur du planerar en begravning i Svenska kyrkan.

Planera en kyrklig begravning

Kom överens med andra anhöriga

Ibland kan det vara svårt att komma överens med andra anhöriga om praktiska frågor. Om det uppstår en tvist mellan er som handlar om kistbegravning alternativt kremering eller om vilken plats den döda ska begravas på, är huvudmannen (dvs griftegårdsförvaltningen) ansvarig för medling.

Under tiden som det pågår en tvist, får den avlidne inte gravsättas.

Anlita en begravningsbyrå

Om du vill kan du dessutom anlita en begravningsbyrå. Du bestämmer själv om begravningsbyrån ska hjälpa till med några få saker eller om den ska hålla i helheten.

Berätta om dödsfallet

Tänk igenom vilka du behöver informera om dödsfallet, till exempel släktingar, vänner, kollegor och grannar. Du kan ta hjälp av andra. Kanske ringa eller använda andra kontaktvägar, som sociala medier.

Efterlevandeguiden

efterlevandeguiden.se hittar du information om de praktiska frågor som ska tas om hand under månaderna efter dödsfallet. Sajten är ett samarbete mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.

Att tänka på inför en begravning

I Linköping ansvarar Svenska kyrkan för begravningsverksamheten på uppdrag av staten. I denna broschyr berättar vi om praktiska saker som är bra att veta inför en begravning.

Mina önskemål

Hur vill du att din egen begravning ska se ut, den dag det är dags? Skriv gärna ner dina önskemål eller berätta om dem för någon, så att dina närmaste vet hur du vill ha det och vad du tycker är viktigt.

Kostnader för en begravning

Kostnaderna för en begravning hämtas ofta från två eller tre olika håll – från begravningsavgiften och dödsboet, samt från kyrkoavgiften om den döda personen var medlem i Svenska kyrkan.

Skriften Om begravning

Om begravning är en skrift som beskriver hur begravningar går till. Den finns på flera olika språk och innehåller information om bland annat gravplatser, ceremonier och aktuell lagstiftning.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten. Du kan också läsa om vad som händer före och efter begravningen.

Kontakta oss

Griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se

Hos griftegårdsexpeditionen kan du boka borgerlig begravning och även få svar på frågor som gäller gravplatser, gravskick eller gravskötsel. Har du funderingar kring kyrklig begravning är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen nedan.

Pastorsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013-30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Hos pastorsexpeditionen kan du boka dop, vigsel och kyrklig begravning, samt lokal för t.ex. dopkaffe och minnesstund. Om du har frågor om dop, konfirmation, vigsel eller begravning och vill samtala med präst så kan du kontakta din församling. 

Besöksadress

Ågatan 40 i centrala Linköping