Hur går en kremation till?

Efter ett dödsfall ska, enligt begravningslagen, den avlidne antingen jordfästas eller kremeras så snart som möjligt dock senast inom en månad. I Linköping sker kremationer på krematoriet i Lilla Aska.

Begravningsverksamheten, där kremation är en del, är ett väldigt stort ansvar där rutiner och säkerhet är viktigt. Varje kista och urna märks upp med namn, personnummer och en unik QR-kod vilken skannas varje gång kistan eller urnan ska förflyttas. Hela processen är spårbar och det går även att se vem det är som har skannat och registrerat koderna.

När det är dags för själva kremationen hämtas kistan ut från kylrummet och förflyttas till kremationssalen, där det i Lilla Aska finns två ugnar, en större och en något mindre. Kremeringen utförs i temperaturer runt 800-900 grader och tiden kistan är i ugnen avgörs baserat på dess storlek, oftast rör det sig om mellan 1-2 timmar. Varje kremation får ett unikt serienummer på den dokumentation som skickas till Skatteverket och även trycks på den metallbricka som kommer att följa med i urnan. Undantaget är vid begravning i minneslundar, som är anonyma, då brickan istället fästa på utsidan av urnan för att sedan avlägsnas.

Efter att kremationen är genomförd så rakas ugnen ur och kvarlevorna läggs för att svalna. När de är hanterbara så mals de ned till en fin aska och eventuella metallrester avlägsnas. Metallen kan vara i form av kirurgiska skruvar, knä- och höftproteser, gångjärn och beslag från kistorna eller liknande. Rester av guld och andra ädelmetaller som har smält i ugnen placeras i urnan tillsammans med askan.

Urnan hålls sen inlåst tills den dagen den ska jordfästas eller spridas på en annan plats än en begravningsplats, (vilket kan göras med länsstyrelsens tillstånd).

Man får inte förvara urnan hemma, utan urnan måste enligt lag förvaras på krematoriet eller av den församling som den avlidne var folkbokförd i eller ska gravsättas i.

Att arbeta med kremation

Ugnarna klickar igång och är redan varma när Peter Anderson kommer till jobbet. Han är först på plats och klockan 06.00 ställer han in den första kistan.

Griftegårdsverksamheten

Linköpings domkyrkopastorat ansvarar för Linköpings centrala griftegårdar, griftegården i Lilla Aska och kyrkogården i Landeryd.