Ikonmålning

med teologi, historia och symbolik.

s:t lars kyrka

18.00-21.00, varannan måndag, 8 ggr.
Inleds med fika och andakt. 

mikaelskyrkan, ryd 

14.00-18. 00 ca varannan fredag, 8 ggr.

Chrestina Pålsson 070-574 96 78
chrestinapahlsson@gmail.com