Våra kyrkor och kapell

Här kan ni se bilder på våra kyrkor, kapell och bårtäcken. Reglerna gällande allmän sammankomst har begränsats till max 50 personer. Vi har anpassat maxantalet i våra kapell och kyrkor utifrån de rekommendationer som finns. Stillhetens kapell, som rymmer 10 personer, stängs från 2020-04-01 tills vidare.

kontakta griftegårdsexpeditionen

 Öppettider
10.00-11.45 och 13.00-15.00

Telefon: 013 - 30 36 00

Ågatan 40, Linköping

linkoping.griftegard2@svenskakyrkan.se