Våra kyrkor och kapell

Här kan ni se bilder på våra kyrkor, kapell och bårtäcken.

Lilla Aska - Hoppets kapell

Bilder på Hoppets kapell interiör.

Lilla Aska - Ljusets kapell

Bilder på Ljusets kapell interiör.

Lilla Aska - Stillhetens kapell

Bilder på Stillhetens kapell interiör.

Uppståndelsens kapell

Bilder på uppståndelsens kapell interiör.

Ansgardskyrkan

Ansgarskyrkan

Bilder på Ansgarskyrkans interiör.

Berga kyrka

Bilder på Berga kyrkas interiör.

Domkyrkan

Bilder på Domkyrkans interiör.

Landeryds kyrka

Bilder på Landeryds kyrkas interiör.

Mikaelskyrkan

Mikaelskyrkan

Bilder på Mikaelskyrkans interiör.

S:t Hans kyrka

Bilder på S:t Hans Kyrkas interiör.

S:t Lars kyrka

Bilder på S:t Lars kyrkas interiör.

S:t Maria

Sankta Maria i Johannelund

Bilder på Sankta Maria kyrkas interiör.

Skäggetorp kyrka

Bilder på Skäggetorps kyrkas interiör

Tannefors kyrka

Tannefors kyrka

Bilder på Tannefors kyrkas interiör.

Vidingsjö kyrka

Bilder på Vidingsjö kyrkas interiör.

Antal gäster i kapell och kyrkor

Här hittar du antalet personer som får vistas i våra kyrkor, kapell och församlingslokaler.

Kontakta griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-11.45 och 13.00-15.00

Telefon: 013 - 30 36 00

Ågatan 40, Linköping

linkoping.griftegard2@svenskakyrkan.se