Våra kyrkor och kapell

Här kan ni se bilder på våra kyrkor och kapell samt lokaler för minnesstund.

Ansgardskyrkan

Ansgarskyrkan i Gottfridsberg

Ansgarskyrkan är församlingskyrka för Gottfridbergs församling i samverkan med EFS. Kyrkan byggdes 1970 och ligger på Hjälmgatan 17 i stadsdelen Gottfridsberg.

Berga kyrka

Berga kyrka, som invigdes 1978, ligger nära Berga Centrum på Söderleden 46. Den grundläggande idén bakom kyrkans utformning sammanfattas i ordet gemenskap.

Domkyrkan

Linköpings domkyrka är Sveriges näst största kyrka. Den är också Sveriges bäst bevarade medeltida katedral och har såväl gotiska blindarkader med stenfigurer som modern konst.

Landeryds kyrka

Den vita 1700-talskyrkan med sin omgivande kyrkogård ligger strax söder om Linköping. Den ursprungliga kyrkan är från senare delen av 1100-talet, men Landeryds kyrka som den nu ser ut är från 1753.

Mikaelskyrkan

Mikaelskyrkan

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet. 1972 när stadsdelen Ryd växte fram byggdes magasinet om till kyrka.

S:t Hans kyrka, Ekholmen

S:t Hans kyrka byggdes 1973 samtidigt med stadsdelen Ekholmen. Kyrkan är uppkallad efter aposteln Johannes och utsmyckad av Per Andersson med tema från Uppenbarelseboken.

S:t Lars kyrka

S:t Lars kyrka ligger i centrala Linköping, i korsningen mellan Storgatan och S:t Larsgatan. Den är vitputsad och dess ursprung är från 1100-talet.

S:t Maria

Sankta Maria i Johannelund

Kyrkan invigdes 1963 och har en omslutande, rund form som bryter mot den omgivande kantigheten och allt från den inre tegelmuren till textilierna utgör en starkt sammanhållen helhet.

Skäggetorps kyrka

Arkitekt Kai Bro Sörensen har ritat Skäggetorps kyrka som invigdes 1975. Den har en framträdande arkitektur med sitt pulpettak och omges av ett luftigt parkområde med flera hundra år gamla ekar, karaktärsfulla stenblock och berghällar.

Tannefors kyrka

Tannefors kyrka

Tannefors kyrka ligger i stadsdelen Tannefors och är ritad av arkitekterna John och Axel Kandell. Kyrkan, som är K-märkt, invigdes 1964 och är byggd av rödbränt, handslaget tegel.

Vidingsjö kyrka

Vidingsjö kyrka är Östergötlands enda vandringskyrka och ligger sedan 1978 naturskönt vid en gammal gård med en bäck och fruktträd.

Lilla Aska - Ljusets kapell

Ljusets kapell rymmer 140 personer och är det största av de tre kapellen. Kapellets murade ytor i kombination med vacker golvmosaik och stora fönsterpartier ut mot griftegården och naturen ger lokalen ljus och rymd.

Lilla Aska - Hoppets kapell

Hoppets kapell rymmer 60 personer. Kapellet har golvmosaik i dämpade färger och fönster mot dammen i den vackra atriumgården.

Lilla Aska - Stillhetens kapell

Det minsta kapellet, Stillhetens kapell, med murad takkupol och väggfasta bänkar ger en intim, medeltida atmosfär. I kapellet ryms ett tiotal personer.

Uppståndelsens kapell

Innanför den långa muren på södra sidan om Malmslättsvägen i anslutning till Linköpings centrala griftegårdar ligger Uppståndelsens kapell, uppfört 1936. Kapellet återinvigdes 1963 efter en omfattande om- och tillbyggnad. Det är byggt i funktionalistisk stil med generös takhöjd, rena vita väggar och har plats för 80 personer.

Kontakta oss

Griftegårdsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013 - 30 36 00
linkoping.expeditionen@svenskakyrkan.se

Hos griftegårdsexpeditionen kan du boka borgerlig begravning och även få svar på frågor som gäller gravplatser, gravskick eller gravskötsel. Har du funderingar kring kyrklig begravning är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen nedan.

Pastorsexpeditionen

Öppettider
10.00-12.00 och 13.00-15.00
Telefon: 013-30 35 50
linkoping.pastorsexpedition@svenskakyrkan.se

Hos pastorsexpeditionen kan du boka dop, vigsel och kyrklig begravning, samt lokal för t.ex. dopkaffe och minnesstund. Om du har frågor om dop, konfirmation, vigsel eller begravning och vill samtala med präst så kan du kontakta din församling. 

Besöksadress

Ågatan 40 i centrala Linköping