Hur man startar orgelskola

Att få barn intresserade av att spela orgel är ingen konst, orgeln är ett häftigt instrument. Utmaningen ligger i ett bra förarbete.

Börja i visionen och tänk långsiktigt. Förankra sedan visionen i kyrkoråd och ledning så att material och resurser finns när undervisningen väl ska dra igång. Bjud in kyrkorådet till orgelvisning eller en konsert. Finns det möjlighet att ta med en redan befintlig elev? Låt den spela och svara på frågor.

Vi kan med fördel tänka tillbaka på vår egen bakgrund för att få tag i tankar om vad som är viktigt. Hur vi började spela, hur vi fick öva, vår fascination för instrumentet, att få ingå i ett sammanhang, att få vikariera osv. Kan vi erbjuda det? Leta möjligheter.

Inför start är det bra att fråga sig följande:

  •  Vad vill vi ska hända?
  • Var får det kosta?
  • Vad behöver vi för material?
  • Vad behöver vi för kunskap?

Det är viktigt att elever får ta plats! Att de får ha en egen röst och blir sedda och lyssnade på. Det häftiga är när orgelskolan blir en del av vår – och våra elevers – vardag.

Tips om marknadsföring

Gör en fin trycksak. Bjud in till orgelvisningar. Spela stycken som visar orgelns potential. Låt barnen och föräldrarna prova att spela. Gå om möjligt in i orgelhuset och berätta om instrumentets konstruktion, gärna med detaljer. Berätta om verksamheten. Gör reklam i körer och i alla möjliga sammanhang.

 Argument för orgelundervisning till chef/kyrkoråd:

·         Rekrytering – framtidens kyrkomusiker

·         Musikbildning, ger dom en grund i musik (lär sig läsa noter)

·         Kyrkans dörr öppen

·         Framtidens kyrkobesökare, körsångare, präst eller diakon

·         Får en plats att vara, att få ha ett intresse

·         Blir van med kyrkans liturgi och tro

·         Kommande konfirmand/ungdomsledare