Foto: Royne Mercurio

Domkyrkans torn restaureras

Restaureringsarbetet av domkyrkotornet kommer att pågå i tre år fram till 2025. Då kommer plåt och sten att bytas ut och toppspiran och urtavlor kommer att förgyllas.

Inom kort kommer domkyrkotornet att kläs in med byggställning och väv. Så passa på att ta snygga bilder på tornet nu, för sen dröjer det ett tag innan det är möjligt igen. På den här sidan kommer du kunna följa arbetet löpande med information och bilder. 

Under restaureringen kommer västporten (stora porten) att vara stängd vid ett antal tillfällen och då kommer entrén till kyrkan ske genom den norra porten, som vetter ut mot Ågatan.

Vad ska göras?

Väder och vind utsätter tornet för stora påfrestningar. Kopparplåten kommer därför bytas ut på hela tornet eftersom plåten har deformerats och sprickbildning har uppstått. Den nya plåten kommer så långt det är möjligt att efterlikna ärgad plåt med karaktäristisk koppargrön färg.

Tornet är uppbyggt med en stomme i tegel från 1700-talet. På 1880-talet kläddes tornet i kalksten. Kalkstenen börjar vittra sönder och närmare 1000 stenar behöver bytas ut med ny kalksten från Borghamn. Förutom murstenar är det ett stort stenarbete med den profilerade takfoten mot plåttaket och rosettfönstret mot väster.

Toppspiran som även den är från 1880-talet ska förgyllas. Detta gjordes senast på 1960-talet. De nuvarande urtavlorna som är från 1968 ska också förgyllas och smide och tornluckor i anslutning till fönster ska målas.

Domkyrkotornets historia

Det välkända torn som pryder Linköpings domkyrka idag har bara funnits sen 1886.

Följ med upp i domkyrkotornet

Följ med domkyrkovaktmästare Mats Hjort upp i Domkyrkans hemliga rum dit allmänheten inte kan komma.

Domkyrkans hemliga rum

Linköpings domkyrka har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1000-talet. Under sin långa tid har kyrkan genomgått många förändringar, bränder och renoveringar, vilka alla har influerat och format den kyrka vi ser idag. I och med detta, samt det faktum att kyrkan än idag är en levande kyrka med moderna behov, existerar många rum och utrymmen som besökare sällan får tillfälle att se.