Projekt 2019/2020: Hållbar utveckling

Projektgrupp3

Barnen i grupp 3 har fått beröra området social hållbarhet genom att vi arbetat med att stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation och uppmuntrat att vi tillsammans arbetar för ekologisk hållbarhet. Barnen har fått möjlighet att utforska och identifiera det ömsesidiga beroendet mellan människa och växter.

Vi kan se att barnen har en förståelse och är förtrogna med ämnet vatten. De använder begrepp som vattenmolekyler, vattenånga, kretslopp, is och regn. Barnen har tagit till sig fakta av att det är dåligt och farligt för djurlivet med gifter och skräp i vattnet och försökt komma fram till lösningar för att rädda haven. Vi kan se det bland annat genom barnens tankar och lösningar om hur de kan få bort föroreningarna från våra vattendrag. ”Man kan lägga ut handdukar som suger upp olja i vattnet” och ”Man kan bygga en maskin som tar upp allt vatten tar bort all olja och skräp och släpper tillbaka vattnet till fiskarna”. Barnen har fått en förståelse för att alla inte har tillgång till rent vatten och att många får gå långt för att hämta vatten.

Barnen har funderat på hur man kan göra för att spara på vatten och om det går att göra vatten ifall allt tog slut. Några av teorierna är: ”Man kan bygga en maskin där mjölet åker in och när det kommer ut förvandlas det till vatten”  eller ”Man kan göra vatten av värme. Man bygger en maskin som behöver solvärme och om man lägger i kvistar och blad blir det vatten.” Barnen har fått pröva sina teorier och kommit fram till att det inte alltid blir som man tänkt sig. Genom att ta tillvara på barnens teorier och låta dem göra sin röst hörd tänker vi att de får en känsla av att jag är någon att räkna med och att de får ett framtidshopp och vågar ge uttryck för sina tankar och funderingar. Vi kan se att några barn börjar våga ta talutrymme i gruppen och delge sina teorier.