En diakon sitter ner och samtalar med någon.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Samtal och stöd

Samtal

I kyrkan finns det olika möjligheter till enskilda samtal med en präst eller en diakon. Varje natt går det att ringa till Jourhavande präst.

Samtalsgrupper om sorg

I en samtalsgrupp träffas sörjande för att dela tankar och erfarenheter med andra som går igenom något liknande.

En kvinnlig diakon sitter och samtalar med en man och en kvinna.

Öppen diakonimottagning

På en öppen diakonimottagning är du välkommen för att träffa en diakon för råd och stöd utan tidsbokning.

Vad är diakoni?

Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling. Att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i olika livssituationer.

En diakon står alltid på de svagas sida

 – Redan när jag var liten var jag arg på orättvisor, säger Anna Ramén när hon berättar hur det kom sig att hon blev diakon i Svenska kyrkan. Jag har alltid haft ett starkt patos för rättvisefrågor och varit intresserad av hur människor fungerar.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan

Livet blir inte alltid som vi tänkt oss. Sjukhuskyrkan finns till för patienter, närstående och personal. Vi arbetar under tystnadsplikt och för inga journaler.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.