Sjukhuskyrkan
Foto: Magnus Aronson

Kontakt

Sjukhuskyrkans medarbetare når du lättast genom sjukhusets växel 010-  103 00 00 och fråga efter Sjukhuskyrkan. Eller via avdelningen/mottagningen du har kontakt med.

Postadress:
Sjukhuskyrkan, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Sjukhuskyrkan kan även förmedla kontakt med församlingspräst/pastor och företrädare för andra trosinriktningar.

Våra samtalsrum ligger på plan 09 i huvudblocket bakom B-hissarna. Det är skyltat.

Sjukhuskyrkans medarbetare