Sjukhuskyrkan
Foto: Magnus Aronson

Kontakt

Sjukhuskyrkans medarbetare når du lättast genom sjukhusets växel

010-  103 00 00 eller via vår expeditionstelefon:
010 - 103 34 95

Vi lyssnar av telefonsvararen flera gånger per dag (09.00-17.00) även på helgerna. Vid akuta ärenden och övrig tid sök oss alltid via Landstingets växel

010 - 103 00 00 eller via avdelningen/mottagningen du har kontakt med.

Postadress:
Sjukhuskyrkan, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Sjukhuskyrkan kan även förmedla kontakt med församlingspräst/pastor och företrädare för andra trosinriktningar.

Våra samtalsrum ligger på plan 09 i huvudblocket bakom B-hissarna. Det är skyltat.

Sjukhuskyrkans medarbetare