Meny

Kontakt

Sjukhuskyrkans medarbetare når du lättast genom sjukhusets växel

010-  103 00 00 eller via vår expeditionstelefon:
010 - 103 34 95

Vi lyssnar av telefonsvararen flera gånger per dag (09.00-17.00) även på helgerna. Vid akuta ärenden och övrig tid sök oss alltid via Landstingets växel

010 - 103 00 00 eller via avdelningen/mottagningen du har kontakt med.

Postadress:
Sjukhuskyrkan, Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping

Sjukhuskyrkan kan även förmedla kontakt med församlingspräst/pastor och företrädare för andra trosinriktningar.

Våra samtalsrum ligger på plan 09 i huvudblocket bakom B-hissarna. Det är skyltat.

Sjukhuskyrkans medarbetare

Anna-Carin  Gabelic

Anna-Carin Gabelic

Linköpings domkyrkopastorat

Tf församlingsherde, Präst, Sjukhuskyrkan, Blåljuspräst, Skäggetorps kyrka, Skäggetorps församling

Lars Hermansson

Lars Hermansson

Linköpings domkyrkopastorat

Sjukhuskyrkan, Sjukhuskyrkan - pastor

Maria  Nogenmyr

Maria Nogenmyr

Linköpings domkyrkopastorat

Sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan, Domkyrkoförsamlingen

Margaretha Stenhammar

Margaretha Stenhammar

Linköpings domkyrkopastorat

Sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan

Helena Sundström

Helena Sundström

Linköpings domkyrkopastorat

Sjukhusdiakon, Sjukhuskyrkan, Domkyrkoförsamlingen

Bodil Söderberg

Bodil Söderberg

Linköpings domkyrkopastorat

Sjukhuskyrkan, Musiker, Kantor, Domkyrkoförsamlingen

Suleyman  Wannes

Suleyman Wannes

Linköpings domkyrkopastorat

Sjukhuskyrkan, Sjukhuspastor

Nicolaj Vollburg

Nicolaj Vollburg

Linköpings domkyrkopastorat

Sjukhuspastor, Sjukhuskyrkan, Domkyrkoförsamlingen