Diakoni i S:t Lars

Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling. Att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i olika livssituationer.

DROP IN -DIAKONIMOTTAGNING 

Helgfria tisdagar 14.00-16.00 finns det en öppen diakonimottagning i S:t Lars kyrka. Hit kan man komma utan att boka tid för stödsamtal med diakon eller diakoniassistent och få akut hjälp till mat. Man kan också ansöka om medel från diakonins gåvokonto främst inför jul och sommar.

Mottagningen bedrivs av S:t Lars och Domkyrkoförsamlingen med personal från båda församlingarna.

Förutom Drop-In mottagningen kan man boka tid med en diakon för hjälp till kontakt med myndigheter och andra hjälpinstanser, likaså att göra fondansökningar. 

Svenska kyrkan vill låta ett diakonalt förhållningssätt genomsyra all verksamhet och alla möten, och erbjuder möjlighet till gemenskap vid olika träffpunkter som vi hoppas kunna återuppta när restriktionerna till följd av pandemin så tillåter.

Bön vid ljusbäraren

Efter varje diakonimottagningstid på tisdagar 16.15-16.30 ber vi vid ljusbäraren. Vid dessa tillfällen lyfts de böner som har skrivits och lagts i kyrkans förbönslåda. 

Samtal

Information om pastoratets diakonala arbete

Åsa Hansson

Åsa Hansson

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling

Emmie Davidsson

Emmie Davidsson

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, S:t Lars församling

Roger Karlsson

Roger Karlsson

Linköpings domkyrkopastorat

Assistent i församlingsarbete, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling

Anna Haglund Fröhler

Anna Haglund Fröhler

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, Domkyrkan, Domkyrkoförsamlingen