Diakoni i S:t Lars

Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling. Att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i olika livssituationer.

S:t Lars kyrka är starkt diakonalt präglad, kyrkporten i city är öppen varje dag och på fredagarna även kväll och natt. Vi möts alla i kyrkorummet hur än livet ser ut när vi kliver över tröskeln.  Vi kan vara på resande fot och vill uppleva kyrkan, vi kan behöva låna toaletten, vi vill prata med någon eller sitta själv i kyrkbänken en stund. Vi behöver en kopp kaffe och en bulle eller ett glas vatten. Vi vill uppleva musiken, gudstjänsten, Gudsnärvaro och närvaro av andra människor. I glädje och i sorg möts vi i kyrkan.

Diakoni är kyrkans sociala omsorg och arbete. Vi kan alla hamna i utsatta livssituationer, diakoni är medmänsklig kärlek på Jesu uppdrag.    

När kan jag vända mig till kyrkans diakoni i S:t Lars?

Till exempel när du:  

-      behöver samtala med någon om din livssituation

-      har förlorat fotfästet och befinner dig i kris

-      försöker pröva nya vägar

-      önskar hjälp till kontakt med myndigheter eller andra hjälpinstanser

-      det är problem i relationer

-      har förlorat en anhörig eller vän

-      vill samtala med någon om tro/andlighet och existentiella frågor.

-      vill hitta ett sammanhang och träffa andra vid olika mötesplatser eller ingå i en samtalsgrupp i kyrkan

Du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende för att få hjälp av kyrkan inte heller finns någon tanke eller krav på någon motprestation. Däremot finns det möjligheter att finna sammanhang i kyrkan. Tveka inte att höra av dig om du behöver!

En kvinna sitter och samtalar med några andra över en kopp kaffe.

Diakonimottagning

Tisdagar 13.00-15.00 i S:t Lars kyrka

Information om pastoratets diakonala arbete

Diakonicentrum

Diakonicentrum drivs av Linköpings Domkyrkopastorat och arbetar med mänskliga rättigheter, främst genom juridisk rådgivning inom migrationsfrågor och diakonalt utvecklingsarbete.

Svenska kyrkans familjerådgivning

Behöver ni som familj någon att prata med?

Vad gör en diakon?

”Vad gör en diakon då?” Ja, det är en fråga som jag har fått många gånger och som är svårt att svara snabbt på, berättar Mia Zetterlund, diakon i Gottfridsberg. Här försöker hon ge ett svar.