Diakoni

Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling. Att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i olika livssituationer.

DROP IN -DIAKONIMOTTAGNING 

Helgfria tisdagar 14.00-16.00 finns det en öppen diakonimottagning i S:t Lars kyrka. Man kan komma utan att boka tid och man kan få stödsamtal med diakon eller diakoniassistent och få akut hjälp och man kan ansöka om medel från diakonins gåvokonto. På mottagningen tjänstgör personal från S:t Lars församling och Domkyrkoförsamlingen. 

Inför jul och sommar kan man söka ekonomiskt bistånd från församlingens diakonigåvokonto. 

Svenska kyrkan vill låta ett diakonalt förhållningssätt genomsyra all verksamhet och alla möten, och erbjuder möjlighet till enskilda samtal för den som önskar.

Den diakonala uppgiften utförs också i samarbete med andra organisationer och myndigheter till hjälp och stöd för de människor som bor eller vistas i Linköpings city.

SAMTAL

Välkommen att kontakta diakon Åsa Hansson i S:t Lars kyrka. 013 303754 eller asa.hansson@svenskakyrkan.se för samtal. Samtalen är kostnadsfria. Inga journaler förs. Tystnadsplikt. 

Bön vid ljusbäraren

Efter varje diakonimottagningstid på tisdagar 16.15-16.30 ber vi vid ljusbäraren. Vid dessa tillfällen lyfts de böner som har skrivits och lagts i kyrkans förbönslåda. 

 

DIAKONICENTRUMS ASYLMOTTAGNING 

På tisdagar 13.00-16.00 finns Diakonicentrum i Linköpings domkyrkopastorats mottagning för bokade samtal kring asylfrågor i S:t Lars kyrka. För att boka tid ring 013-30 35 05 eller mejla linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se 

Åsa Hansson

Åsa Hansson

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling

Emmie Davidsson

Emmie Davidsson

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, S:t Lars församling

Roger Karlsson

Roger Karlsson

Linköpings domkyrkopastorat

Assistent i församlingsarbete, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling

Anna Haglund Fröhler

Anna Haglund Fröhler

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, Domkyrkan, Domkyrkoförsamlingen