Meny

Diakoni

Diakoni är att omsätta kristen tro i praktisk handling. Att genom medmänsklig omsorg, respekt och solidaritet möta människor i olika livssituationer.

DROP IN -DIAKONIMOTTAGNING 

Helgfria tisdagar 14.00-16.00 finns det en öppen diakonimottagning i S:t Lars kyrka. Man kan komma utan att boka tid och man kan ha ett stödsamtal med diakon eller assistent och få akut  hjlälp. Mottagningen är bemannad med personal från S:t Lars församling och Domkyrkoförsamlingen. 

Svenska kyrkan vill låta ett diakonalt förhållningssätt genomsyra all verksamhet och alla möten, och erbjuder möjlighet till enskilda samtal för den som önskar.

Den diakonala uppgiften utförs också i samarbete med andra organisationer och myndigheter till hjälp och stöd för de människor som bor eller vistas i Linköpings city.

SAMTAL

Varje tisdag förmiddag samt torsdag för eller - eftermiddag finns det samtalstider med en diakon att boka. Välkommen att kontakta diakon Åsa Hansson i S:t Lars kyrka. 013 303754 eller asa.hansson@svenskakyrkan.se 

DIAKONICENTRUMS ASYLMOTTAGNING 

På tisdagar 13.00-16.00 finns Diakonicentrum i Linköpings domkyrkopastorats mottagning för bokade samtal kring asylfrågor i S:t Lars kyrka. För att boka tid ring 013-30 35 05 eller mejla linkoping.diakonicentrum@svenskakyrkan.se 

Åsa Hansson

Åsa Hansson

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling

Emmie Davidsson

Emmie Davidsson

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, S:t Lars församling

Roger Karlsson

Roger Karlsson

Linköpings domkyrkopastorat

Assistent i församlingsarbete, S:t Lars kyrka, S:t Lars församling

Anna Haglund Fröhler

Anna Haglund Fröhler

Linköpings domkyrkopastorat

Diakon, Domkyrkan, Domkyrkoförsamlingen